Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Giáo dục phổ thông

Thông tin địa chỉ Địa chỉ hữu ích  
Giáo dục phổ thông

I. Giáo dục phổ thông

1. Thành phố Phủ Lý

a) Trường THPT Phủ Lý A

Địa chỉ: Đường Lý Thái Tổ, phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý

Điện thoại: 02263.680.865

b) Trường THPT Phủ Lý B

Địa chỉ: Thôn Thượng Tổ, xã Thanh Châu, thành phố Phủ Lý

Điện thoại: 02263.855.146

c) Trường THPT chuyên Biên Hoà

Địa chỉ: Số 60, đường Biên Hòa, thành phố Phủ Lý

Điện thoại: 02263.847.362

d) Trường THPT dân lập Lương Thế Vinh

Địa chỉ: Số 167, đường Lê Lợi, phường Lương Khánh Thiện, thành phố Phủ Lý Điện thoại: 03513.853.933

2. Huyện Bình Lục

a) Trường THPT A Bình Lục

Địa chỉ: Thị trấn Bình Mỹ, huyện Bình Lục

Điện thoại: 02263.860.418

b) Trường THPT B Bình Lục

Địa chỉ: Xã Vũ Bản, huyện Bình Lục

Điện thoại: 02263.865.205

c) Trường THPT C Bình Lục

Địa chỉ: Xã Tràng An, huyện Bình Lục

Điện thoại: 02263.861.161

d) Trường THPT dân lập huyện Bình Lục

Địa chỉ: Thị trấn Bình Mỹ, huyện Bình Lục

Điện thoại: 02263.861.642

3. Huyện Duy Tiên

a) Trường THPT A Duy Tiên

Địa chỉ: Thị trấn Hòa Mạc, huyện Duy Tiên

Điện thoại: 02263.830.085

b) Trường THPT B Duy Tiên

Địa chỉ: Thị trấn Đồng Văn, huyện Duy Tiên

Điện thoại: 02263.835.102

c) Trường THPT C Duy Tiên

Địa chỉ: Xã Tiên Hiệp, huyện Duy Tiên

Điện thoại: 02263.838.511

4. Huyện Kim Bảng

a) Trường THPT A Kim Bảng

Địa chỉ: Thị trấn Quế, huyện Kim Bảng

Điện thoại: 02263.820.072

b) Trường THPT B Tân Sơn

Địa chỉ: Xã Tân Sơn, huyện Kim Bảng

Điện thoại: 02263.824.146

c) Trường THPT C Kim Bảng

Địa chỉ: Xã Đồng Hóa, huyện Kim Bảng

Điện thoại: 02263.820.636

5. Huyện Lý Nhân

a) Trường cấp 2 chuyên Nam Cao

Địa chỉ: Thị trấn Vĩnh Trụ, huyện Lý Nhân

Điện thoại: 02263.870.336

b) Trường THPT bán công Nam Cao

Địa chỉ: Chợ Chanh, xã Nhân Mỹ, huyện Lý Nhân

Điện thoại: 02263.876.342

c) Trường THPT Bắc Lý

Địa chỉ: Xã Bắc Lý, huyện Lý Nhân

Điện thoại: 02263.879.403

d) Trường THPT dân lập Trần Hưng Đạo

Địa chỉ: Thị trấn Vĩnh Trụ, huyện Lý Nhân

Điện thoại: 02263.611.368

e) Trường THPT Lý Nhân

Địa chỉ: Thị trấn Vĩnh Trụ, huyện Lý Nhân

Điện thoại: 02263.870.015

f) Trường THPT Nam Lý

Địa chỉ: Xã Tiến Thắng, huyện Lý Nhân

Điện thoại: 02263.876.742

6. Huyện Thanh Liêm

a) Trường THPT A Thanh Liêm

Địa chỉ: Cầu Nga, xã Liêm Thuận, huyện Thanh Liêm

Điện thoại: 02263.887.062

b) Trường THPT B Thanh Liêm

Địa chỉ: Xã Thanh Nguyên, huyện Thanh Liêm

Điện thoại: 02263.888.159

c) Trường THPT dân lập Thanh Liêm

Địa chỉ: Xã Thanh Lưu, huyện Thanh Liêm

Điện thoại: 02263.887.007

II. Giáo dục thường xuyên

1. Trung tâm Giáo dục thường xuyên thành phố Phủ Lý

Địa chỉ: Số 78, đường Châu Cầu, thành phố Phủ Lý

Điện thoại: 02263.851.092

2. Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Duy Tiên

Địa chỉ: Thôn Phúc Thành, xã Châu Giang, huyện Duy Tiên

Điện thoại: 02263.830.031

3. Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Kim Bảng

Địa chỉ: Số 74, xóm 10, thị trấn Quế, huyện Kim Bảng

Điện thoại: 02263.820.443

4. Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Lý Nhân

Địa chỉ: Xóm 10, Thị trấn Vĩnh Trụ, huyện Lý Nhân

Điện thoại: 02263.870.257

5. Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Thanh Liêm

Địa chỉ: Thị trấn Non, huyện Thanh Liêm

Điện thoại: 02263.887.512