Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Giao thông

Thông tin địa chỉ Địa chỉ hữu ích  
Giao thông
I. Nhà ga đường sắt:
1. Ga Phủ Lý
Địa chỉ: Đường Lê Hoàn, Phường Hai Bà Trưng, thành phố Phủ Lý, Hà Nam
Điện thoại: 02263.856687
2. Ga Đồng Văn
Địa chỉ: Đường Nguyễn Văn Trỗi, thị trấn Đồng Văn, huyện Duy Tiên, Hà Nam
Điện thoại: 02263.835362
3. Ga Thịnh Châu
Địa chỉ: Thịnh Châu, xã Châu Sơn, thành phố Phủ Lý, Hà Nam
Điện thoại: 02263.858455
4. Ga Bình Lục
 Địa chỉ: Bình Thành, thị trấn Bình Mỹ, Bình Lục, Hà Nam
 Điện thoại: 02263.862658
II. Bến xe
1. Bến xe trung tâm tỉnh
Địa chỉ: Xã Thanh Châu, thành phố Phủ Lý, Hà Nam
Điện thoại: 02263.854444
2. Bến xe Hoà Mạc
 Địa chỉ: Thị trấn Hoà Mạc, huyện Duy Tiên, Hà Nam
 Điện thoại: 02263.550858
3. Bến xe Quế
Địa chỉ: Thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, Hà Nam
Điện thoại: 02263.821014
4. Bến xe Vĩnh Trụ
Địa chỉ: Thị trấn Vĩnh Trụ, huyện Lý Nhân
Điện thoại: 02263.611100, Hà Nam