Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hỗ trợ đầu thu truyền hình số đợt 2 cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Tin theo lĩnh vực Số hóa truyền dẫn  
Hỗ trợ đầu thu truyền hình số đợt 2 cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Hà Nam
Thực hiện sự chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1967/VPUB-TH ngày 13/12/2016 của Văn phòng UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông vừa ban hành văn bản đề nghị UBND huyện, thành phố hỗ trợ nhà thầu trong quá trình triển khai, lắp đặt đầu thu truyền hình số tới các đối tượng được hỗ trợ trên địa bàn.

          Nhà thầu cung cấp, triển khai, lắp đặt: Liên danh VNPT TECHNOLOGY - VIETNAMPOST.

Đơn vị trực tiếp lắp đặt tại Hà Nam: Bưu điện tỉnh Hà Nam.

Thời gian hoàn thành: Trước ngày 30/12/2016.

Theo đó, có khoảng 15.300 hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016 - 2020 sẽ được hỗ trợ đầu thu truyền hình số mặt đất. Các hộ gia đình được nhà thầu lắp đặt tại nhà, được hướng dẫn sử dụng. Thiết bị sau khi bàn giao đưa vào sử dụng, được bảo hành 12 tháng tại các địa điểm bảo hành trên địa bàn tỉnh.

Địa điểm tiếp nhận thiết bị bảo hành:

1. Bưu điện thành phố Phủ Lý: Số 114, Đường Trần Phú, Phường Quang Trung, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

2. Bưu điện huyện Bình Lục: Tiểu khu Bình Thắng, thị trấn Bình Mỹ, huyện Bình Lục.

3. Bưu điện huyện Duy Tiên: Khu phố Thịnh Hòa, thị trấn Hoà Mạc, huyện Duy Tiên.

4. Bưu điện huyện Lý Nhân: Khu phố I, thị trấn Vĩnh Trụ, huyện Lý Nhân.

5. Bưu điện huyện Kim Bảng: Xóm 10, thị trấn Quế, huyện Kim Bảng.