Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị đánh giá kết quả và phân tích chỉ số PCI của tỉnh năm 2012, đề xuất các giải pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2013

Tin tức - Sự kiện  
Hội nghị đánh giá kết quả và phân tích chỉ số PCI của tỉnh năm 2012, đề xuất các giải pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2013
Sáng ngày 03/6/2013, UBND tỉnh Hà Nam tổ chức hội nghị đánh giá kết quả và phân tích chỉ số PCI của tỉnh năm 2012, đề xuất các giải pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2013. Ông Phạm Sỹ Lợi, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

 Dự hội nghị còn có các thành viên Ban Chỉ đạo (BCĐ) thực hiện Chương trình hành động Nâng cao năng lực cạnh tranh (PCI) tỉnh Hà Nam giai đoạn 2011 - 2015; thành viên Tổ giúp việc BCĐ; chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Hà Nam; Giám đốc Công ty Điện lực Hà Nam; Chủ tịch Hội Doanh nghiệp (DN) trẻ Hà Nam...

Năm 2012, chỉ số PCI của tỉnh Hà Nam tăng 4 bậc so với năm 2011. Một số chỉ số tăng như: Gia nhập thị trường; Chi phí thực hiện các quy định của nhà nước; Tính năng động và tiên phong của lãnh đạo tỉnh. Đây được coi là có bước tiến triển, nhưng chỉ số PCI của tỉnh vẫn ở mức thấp, chưa được cải thiện đáng kể.

Tại hội nghị, ông Đinh Văn Hồng, Chủ tịch Hội DN trẻ Hà Nam báo cáo những khó khăn, vướng mắc của DN trong quá trình hoạt động; đề xuất với các sở, ban, ngành những mong muốn, nguyện vọng của DN.

 

Ông Đinh Văn Hồng, Chủ tịch Hội DN trẻ Hà Nam báo cáo những khó khăn, vướng mắc của DN

Ý kiến thảo luận tại hội nghị tập trung vào một số vấn đề như: Nguyên nhân khiến cho các chỉ số giảm như tính chất đại diện của DN chưa cao; cộng đồng DN nhỏ và vừa khá lớn, quản trị DN còn hạn chế; thiếu sự gắn kết, đồng bộ giữa các cấp, ngành trong thực hiện chương trình hành động nâng cao năng lực cạnh tranh...; một số giải pháp cụ thể nâng cao chỉ số PCI của tỉnh trong thời gian tới.

Đại biểu thảo luận tại hội nghị

Kết luận hội nghị, ông Phạm Sỹ Lợi ghi nhận sự nỗ lực của các sở, ban, ngành của tỉnh để nâng cao chỉ số PCI; chỉ ra những nguyên nhân và nêu lên những tồn tại hạn chế trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Ông nhấn mạnh: Đây là vấn đề trăn trở của lãnh đạo tỉnh và của tất cả các sở, ban, ngành để đưa ra giải pháp khắc phục. Các cấp, ngành chủ động nỗ lực cao hơn nữa để thực hiện mục tiêu chính quyền đồng hành với DN, từ đó DN sẽ đánh giá cao chính quyền, góp phần thực hiện được mục tiêu nâng cao chỉ số PCI.

 

Ông Phạm Sỹ Lợi, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận hội nghị

Từng sở, ngành, UBND các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch nâng cao chỉ số PCI, trong đó nêu rõ nhiệm vụ cụ thể trong thời gian tới, hoàn thành gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 10/6/2013.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu với UBND tỉnh xây dựng và ban hành kế hoạch nâng cao chỉ số PCI trước ngày 20/6/2013; chủ trì lấy ý kiến của các DN để đánh giá trách nhiệm của các sở, ban, ngành.

Từng cơ quan rà soát, xác định các nhiệm vụ cụ thể để thực hiện các giải pháp đề ra tại “Chương trình hành động nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Hà Nam giai đoạn 2011 - 2015”; chủ động thực hiện ngay các giải pháp, mời các DN đến giải quyết khẩn trương các vấn đề còn vướng mắc...