Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị đối thoại với công dân, doanh nghiệp về giải quyết thủ tục hành chính, quy định hành chính phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý

Các sở ban ngành Sở Tư pháp  
Hội nghị đối thoại với công dân, doanh nghiệp về giải quyết thủ tục hành chính, quy định hành chính phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý
Sáng ngày 22/01/2016, tại xã Tiên Phong, huyện Duy Tiên, Sở Tư pháp tổ chức hội nghị đối thoại với công dân, doanh nghiệp về giải quyết thủ tục hành chính, quy định hành chính phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý.

 Về dự có ông Vũ  Xuân Thủy - Phó Giám đốc Sở Tư pháp; ông Trần Đức Thuấn - Phó Giám đốc Sở Tư pháp; lãnh đạo UBND huyện Duy Tiên, xã Tiên Phong cùng đông đảo người dân trong xã…

Cán bộ Sở Tư pháp giới thiệu một số nội dung cơ bản của Luật Đất đai

Tại hội nghị, cán bộ Sở Tư pháp đã giới thiệu một số nội dung cơ bản của Luật Đất đai, Luật Nghĩa vụ quân sự; trợ giúp pháp lý trực tiếp cho các hộ dân, doanh nghiệp có khiếu nại trong lĩnh vực đất đai, chính sách; tư vấn, hướng dẫn cụ thể đối với từng trường hợp nhằm giúp các tổ chức, cá nhân hiểu rõ hơn và thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Hội nghị cũng khảo sát, đánh giá về chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước.

Hội nghị đã được các đại biểu tham dự ủng hộ rất cao về hình thức làm việc; bày tỏ nguyện vọng được tiếp cận nhiều hơn các hội nghị tương tự. Đồng thời, đây cũng là cơ sở để các cơ quan, ban, ngành hiểu rõ hơn mong đợi của người dân, từ đó ngày càng đổi mới hiệu quả trong việc giải quyết các thủ tục hành chính phục vụ người dân./.   

 

Nguyễn Yến