Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị Thẩm định Quy hoạch Phát triển nhân lực tỉnh Hà Nam giai đoạn 2011 - 2020

Tin tức - Sự kiện  
Hội nghị Thẩm định Quy hoạch Phát triển nhân lực tỉnh Hà Nam giai đoạn 2011 - 2020
Chiều ngày 02/12/2011, UBND tỉnh Hà Nam tổ chức Hội nghị Thẩm định Quy hoạch Phát triển nhân lực (QHPTNL) tỉnh Hà Nam giai đoạn 2011 - 2020.

Về dự Hội nghị có đồng chí Trần Hồng Nga, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thẩm định QHPTNL tỉnh Hà Nam; các thành viên Hội đồng Thẩm định QHPTNL tỉnh Hà Nam…

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Oang, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Phó Chủ tịch Hội đồng Thẩm định QHPTNL tỉnh Hà Nam công bố Quyết định thành lập Hội đồng Thẩm định QHPTNL tỉnh Hà Nam giai đoạn 2011 - 2020. Theo đó, Hội đồng Thẩm định QHPTNL tỉnh Hà Nam giai đoạn 2011 - 2020 gồm 08 thành viên do đồng chí Trần Hồng Nga, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Chủ tịch Hội đồng.

Các đại biểu tham dự Hội nghị được nghe báo cáo tóm tắt dự thảo QHPTNL tỉnh Hà Nam giai đoạn 2011 - 2020 gồm các nội dung: Đặc điểm phát triển kinh tế - xã hội và nhân lực của tỉnh Hà Nam giai đoạn 2001 - 2011; phương hướng phát triển nhân lực của tỉnh Hà Nam giai đoạn 2011 - 2020; những giải pháp phát triển nhân lực; tổ chức thực hiện quy hoạch.

 

Đ/c Nguyễn Văn Oang, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Phó Chủ tịch Hội đồng thẩm định QHPTNL tỉnh Hà Nam công bố Quyết định thành lập Hội đồng

Với tinh thần trách nhiệm, tâm huyết, các thành viên Hội đồng Thẩm định QHPTNL tỉnh Hà Nam giai đoạn 2011 - 2020 đã tích cực trao đổi, thảo luận, phản biện, đề nghị điều chỉnh, bổ sung thêm các vấn đề liên quan đến bố cục và nội dung của dự thảo. Các thành viên Hội đồng đề xuất cần làm rõ hơn trong nội dung của dự thảo một số vấn đề:  Số lượng, chất lượng, cơ cấu nhân lực; chính sách thu hút nguồn nhân lực đặc biệt là lĩnh vực giáo dục, y tế; chính sách ưu đãi về điều kiện việc làm, nhà ở nhằm thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao; yếu tố cơ cấu dịch vụ, công nghiệp - nông nghiệp và xu hướng chuyển dịch liên quan đến chuyển dịch nguồn lực từ lĩnh vực nông nghiệp sang công nghiệp, dịch vụ; kinh phí phát triển nhân lực; xây dựng nguồn nhân lực từ lao động nông thôn; nhu cầu lao động được đào tạo; đào tạo đội ngũ giáo viên nhằm nâng cao chất lượng cho các cơ sở dạy nghề; đào tạo đại học nghề; tuyển dụng nhân lực…

Đ/c Trần Hồng Nga, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thẩm định QHPTNL tỉnh Hà Nam phát biểu kết luận Hội nghị

Kết luận Hội nghị, đồng chí Trần Hồng Nga yêu cầu Ban Chỉ đạo Xây dựng QHPTNL cần bổ sung vào nội dung dự thảo các khái niệm về số lượng, chất lượng, cơ cấu nhân lực; vấn đề an sinh xã hội liên quan đến phát triển nhân lực; công tác tuyển chọn nhân lực; nghiên cứu đánh giá chuẩn nghèo, chỉ tiêu giảm nghèo cho phù hợp với chuẩn nghèo chính phủ đề ra qua từng giai đoạn. Trong phần tổ chức thực hiện, giao nhiệm vụ cho Sở Thông tin và Truyền thông cũng như các cơ quan truyền thông khác tích cực tuyên truyền về QHPTNL tỉnh Hà Nam giai đoạn 2011 - 2020; khi thực hiện quy hoạch cần có lộ trình, đề ra các công việc, các mục tiêu cụ thể đạt được qua từng năm. Giao cho Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu ý kiến của các thành viên Hội đồng; phối hợp với các sở, ngành liên quan hoàn thiện dự thảo QHPTNL tỉnh Hà Nam giai đoạn 2011 - 2020, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 25/12/2011, báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư vào ngày 31/12/2011./.

 

Tuấn Linh