Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật về “Khởi nghiệp, doanh nghiệp”

Doanh nghiệp - Hợp tác - Đầu tư  
Hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật về “Khởi nghiệp, doanh nghiệp”
Hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam năm 2017, sáng ngày 05/11/2017, Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh phối hợp với Trường Đại học Công nghiệp (cơ sở Hà Nam) tổ chức hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật về “Khởi nghiệp, doanh nghiệp”.

Về dự có Tiến sỹ Nguyễn Hồng Hải - Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế (Bộ Tư pháp); ông Bùi Quang Cẩm - Tỉnh ủy viên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Chủ tịch Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh; bà Lê Thị Liên - Tỉnh ủy viên - Giám đốc Sở Tư pháp; thành viên Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh cùng 700 sinh viên Trường Đại học Công nghiệp (cơ sở Hà Nam)...

Các đại biểu dự hội nghị

Chủ đề Ngày pháp luật năm 2017 là: “Tiếp tục hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và đổi mới sáng tạo; nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, cải cách hành chính, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn để đồng hành cùng người dân và doanh nghiệp”. Bên cạnh việc hoàn thiện thể chế, việc phổ biến, giáo dục các quy định pháp luật về khởi nghiệp, doanh nghiệp cho thanh niên đóng vai trò quan trọng trong việc tạo cầu nối để các chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước đến gần hơn với những người chủ tương lai của đất nước, từ đó cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao sức cạnh tranh quốc gia và thúc đẩy sự phát triển của đất nước.

Sinh viên Trường Đại học Công nghiệp (cơ sở Hà Nam) nghe truyền đạt nội dung "Hành trang pháp lý cho người khởi nghiệp"

Trong 01 buổi sáng, 700 sinh viên của Trường Đại học Công nghiệp (cơ sở Hà Nam) đã được nghe Tiến sỹ Nguyễn Hồng Hải - Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế (Bộ Tư pháp) truyền đạt các quy định của pháp luật về “Khởi nghiệp, doanh nghiệp”, Luật Doanh nghiệp, Luật Lao động... giúp cho các sinh viên nắm được những kiến thức cần thiết để sẵn sàng trong quá trình khởi nghiệp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Quang Cẩm phát biểu tại hội nghị

Việc phổ biến, giáo dục pháp luật về “Khởi nghiệp, doanh nghiệp” là cơ hội để các bạn sinh viên có thể thỏa mãn nhu cầu tìm hiểu pháp luật của mình, góp phần thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp, niềm đam mê tìm hiểu pháp luật của sinh viên./.

Tiến sỹ Nguyễn Hồng Hải - Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế (Bộ Tư pháp) truyền đạt  nội dung “Hành trang pháp lý cho người khởi nghiệp”