Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị tổng kết công tác Khoa học và Công nghệ năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018

Tin theo lĩnh vực Khoa học và công nghệ  
Hội nghị tổng kết công tác Khoa học và Công nghệ năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018
Chiều ngày 05/01/2018, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức hội nghị tổng kết công tác KH&CN năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018.

Về dự có ông Vũ Đại Thắng - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Đặng Đình Thoảng - Tỉnh ủy viên - Giám đốc Sở KH&CN; lãnh đạo một số sở, ngành liên quan…

Năm 2017, cán bộ công chức, viên chức toàn ngành đã đoàn kết, năng động, sáng tạo, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao và đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Đơn vị đã giữ vững thứ hạng xuất sắc, đứng vị trí thứ 03 toàn tỉnh trong công tác cải cách hành chính. Trong năm, ngành đã tham mưu phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện 04 dự án cấp trung ương quản lý; 19 đề tài, dự án cấp tỉnh. Ngành cũng tập trung nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao tiến bộ KH&CN vào việc nâng cao năng suất, chất lượng vật nuôi, cây trồng. Hoạt động ứng dụng KH&CN tại các huyện, thành phố được triển khai thực hiện hiệu quả. Ở lĩnh vực nông nghiệp, các huyện, thành phố đã chú trọng phối hợp hướng dẫn các xã, thị trấn đổi mới cơ cấu mùa vụ, nhân rộng mô hình sản xuất như mô hình áp dụng cấy lúa theo hiệu ứng hàng biên tại 12 xã, phường với tổng diện tích 600ha; thử nghiệm các giống lúa mới như J02, TBJ3 với tổng diện tích thử nghiệm là 40ha; triển khai các mô hình chăn nuôi gia súc, gia cầm theo công thức công nghiệp, kinh tế trang trại, gia trại. Lĩnh vực công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, áp dụng tiến bộ kĩ thuật đổi mới công nghệ nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, tạo ra sản phẩn có tính cạnh tranh, tiết kiệm nguyên liệu. Lĩnh vực bảo vệ môi trường được áp dụng các công nghệ tiên tiến tách rắn - lỏng, công nghệ sinh học được ứng dụng rộng rãi trong chăn nuôi, góp phần khôi phục sản xuất chăn nuôi hộ gia đình, giảm nguy cơ bùng phát dịch và lây lan dịch bệnh. Cùng với đó, hoạt động quản lý nhà nước về KH&CN có nhiều chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực. Sự phối hợp với các sở, ngành, huyện, thành phố trong triển khai thực thi các hoạt động quản lý nhà nước cũng được tăng cường và đạt hiệu quả cao.

          Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Đại Thắng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị   

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Đại Thắng đã biểu dương và ghi nhận các kết quả mà ngành KH&CN đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời chỉ rõ những tồn tại, hạn chế mà ngành cần khắc phục. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Đại Thắng đề nghị thời gian tới, ngành KH&CN tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả  công tác quản lý nhà nước về KH&CN, trong đó tập trung xây dựng, tổ chức thực hiện các đề tài, dự án KH&CN vào sản xuất nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững; đẩy mạnh phong trào thi đua phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất; tổ chức thẩm định, đánh giá, công nhận các sáng kiến cấp tỉnh cho các tập thể, cá nhân; đẩy mạnh hoạt động quản lý nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường nhằm tạo môi trường thuận lợi cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh trong tỉnh nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hóa và dịch vụ…

Các đơn vị của Sở KH&CN ký giao ước thi đua năm 2018

Cũng tại hội nghị, các đơn vị của Sở KH&CN đã ký giao ước thi đua năm 2018. Nhiều tập thể, cá nhân được UBND tỉnh, Sở KH&CN khen thưởng.

Một số hình ảnh khen thưởng tại hội nghị: