Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội thảo đóng góp cho đề cương chi tiết Dự án “Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hà Nam đến năm 2020”

Tin tức - Sự kiện  
Hội thảo đóng góp cho đề cương chi tiết Dự án “Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hà Nam đến năm 2020”

Sáng ngày 24/12/2008, UBND tỉnh tổ chức Hội thảo đóng góp cho đề cương chi tiết Dự án “Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hà Nam đến năm 2020”.

Tham dự hội thảo có các đồng chí: Trần Xuân Lộc, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Lãnh đạo các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng; Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; Thành viên Ban tổ chức thực hiện quy hoạch của tỉnh… Đồng chí Trần Xuân Lộc chủ trì hội thảo.

 

Tại hội thảo, các đại biểu đã nghe đại diện Viện Chiến lược Phát triển, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình bày đề cương chi tiết Dự án “Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hà Nam đến năm 2020”. Bản đề cương gồm 3 nội dung cơ bản: Phân tích, đánh giá, dự báo các yếu tố, điều kiện phát triển; Phương hướng phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hà Nam đến năm 2020; Các giải pháp thực hiện quy hoạch.

 

Về nội dung cũng như bố cục của bản đề cương, một số đại biểu đóng góp nên đổi tên nội dung thứ 2 thành Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hà Nam đến năm 2020 cho phù hợp với nội dung của đề cương. Đồng thời, các đại biểu đã tập trung thảo luận các vấn đề trọng tâm: Phát triển các ngành, lĩnh vực, các sản phẩm chủ lực, hạ tầng kỹ thuật, các giải pháp về nguồn lực, về cơ chế chính sách, khoa học công nghệ, hợp tác quốc tế, khu vực…

Phát biểu kết luận tại hội thảo, đồng chí Trần Xuân Lộc nhấn mạnh: Quy hoạch tổng thể kinh tế - xã hội phải phù hợp với tình hình phát triển của Hà Nam và cần mang tính đột phá; phải cụ thể mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đạt mức trung bình hoặc trên trung bình cả nước vào năm 2020; mở rộng diện tích  đất công nghiệp nhưng phải đảm bảo an ninh lương thực; phát triển hơn nữa các loại hình dịch vụ; cần định hướng, định tính, định hình, định vị một cách rõ ràng các vấn đề đặc biệt trong quy hoạch (bao nhiêu diện tích đất cho nông nghiệp, công nghiệp; phát triển sản phẩm gì để trở thành thương hiệu Hà Nam…)./.