Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội thảo “Vai trò của công đoàn cơ sở trong việc phối hợp thực hiện quy chế dân chủ tại doanh nghiệp”

Tin tức - Sự kiện  
Hội thảo “Vai trò của công đoàn cơ sở trong việc phối hợp thực hiện quy chế dân chủ tại doanh nghiệp”
Sáng ngày 25/3/2017, Công đoàn Các khu công nghiệp tỉnh Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình tổ chức hội thảo với chủ đề “Vai trò của công đoàn cơ sở trong việc phối hợp thực hiện quy chế dân chủ tại doanh nghiệp” đối với công đoàn cơ sở thuộc công đoàn các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế các tỉnh, thành phố phía Bắc.

             Dự hội thảo có ông Trần Đức Thuần - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Nam; ông Nguyễn Đức Toàn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Hà Nam; ông Nguyễn Văn Khoái -  Ủy viên Ban Chấp hành Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam - Tỉnh ủy viên - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Nam; ông Trần Xuân Dưỡng - Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hà Nam cùng đại diện 17 công đoàn các khu công nghiệp - khu chế xuất, khu kinh tế các tỉnh, thành phố phía Bắc...

Hiện nay 17 tỉnh, thành phố phía Bắc có 102 khu công nghiệp đã đi vào hoạt động với tổng số 3.309 doanh nghiệp. Số công nhân lao động hiện đang làm việc là hơn 900.000 người, trong đó lao động nữ chiếm 77%. Tổng số đoàn viên công đoàn là 673.443 người. Việc triển khai thực hiện quy chế dân chủ thông qua hội nghị người lao động và đối thoại định kỳ tại doanh nghiệp đã từng bước tạo ra sự hài hòa những mong muốn của người lao động và người sử dụng lao động, đồng thời tạo ra sự minh bạch, giảm sự hiểu lầm và xây dựng lòng tin giữa người lao động và người sử dụng lao động. Việc thực hiện tốt quy chế dân chủ tại doanh nghiệp sẽ mang lại hiệu quả tốt đẹp, mang lại quyền lợi cho công nhân. Tuy nhiên những kết quả đạt được trong việc thực hiện quy chế dân chủ tại doanh nghiệp trong thời gian qua mới chỉ là bước đầu, còn rất nhiều khó khăn, vướng mắc: Số hội nghị người lao động, hội nghị đối thoại còn thấp, chất lượng chưa cao còn mang nặng tính hình thức; nhận thức của người sử dụng lao động về ý nghĩa, mục đích của việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa tiến bộ trong doanh nghiệp còn hạn chế; tổ chức một cách đối phó, hình thức, qua loa; người sử dụng lao động không chủ động tổ chức, chỉ khi nào công đoàn thuyết phục người sử dụng lao động mới chịu tổ chức đối thoại...

Tại buổi hội thảo, các đại biểu đã chia sẻ một số kinh nghiệm trong việc tổ chức, đối thoại; kinh nghiệm của Ban chấp hành công đoàn cơ sở trong việc tham gia đàm phán, thương lượng ký kết thỏa ước lao động tập thể; vai trò của tổ chức công đoàn trong việc phối hợp thực hiện quy chế dân chủ và phát huy quyền làm chủ của người lao động trong doanh nghiệp...

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Đức Toàn - Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Hà Nam và ông Nguyễn Văn Khoái - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Nam đánh giá cao việc lựa chọn chủ đề hội thảo vì nó phù hợp với chủ đề của năm. Các đồng chí mong rằng qua buổi hội thảo công đoàn các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế của 17 tỉnh, thành phố phía Bắc có thể trao đổi, chia sẻ những kinh nhgiệm hay, cách làm hiệu quả, tạo dựng mối quan hệ lao động hài hòa trong các doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội chung của địa phương mình. Đồng thời qua hội thảo cũng gợi mở, phân định rõ trách nhiệm của người quản lý, chủ doanh nghiệp, người lao động để thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trong doanh nghiệp./.

 

Các đại biểu dự hội thảo

 

Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Nam Nguyễn Văn Khoái phát biểu tại hội thảo

Trưởng Ban Dân vận Tỉnh Hà Nam Nguyễn Đức Toàn phát biểu tại hội thảo