Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hướng tới đô thị công nghiệp, dịch vụ thương mại

Chiến lược - Quy hoạch - Kế hoạch Chiến lược, định hướng phát triển  
Hướng tới đô thị công nghiệp, dịch vụ thương mại
Quy hoạch chung xây dựng đô thị Duy Tiên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 đã được UBND huyện hoàn tất và chính thức được công bố. Theo đề án này, diện mạo đô thị Duy Tiên sẽ là đô thị loại III, đô thị công nghiệp, dịch vụ thương mại, trung tâm đào tạo nguồn nhân lực và là đô thị động lực của khu vực phía Bắc tỉnh với những phân vùng cụ thể phát triển mang tính đặc thù.

Theo quy hoạch chung 2014, đến năm 2020, dân số của Duy Tiên có khoảng 130.000 người, trong đó dân số đô thị khoảng 35.000 người, dân số nông thôn khoảng 95.000 người. Đến năm 2030, dân số có khoảng 220.000 người, trong đó dân số đô thị khoảng 170.000 người, dân số nông thôn khoảng 50.000 người. Đô thị Duy Tiên thời gian tới được tính toán là một đô thị công nghiệp, dịch vụ, thương mại. Định hướng phát triển đô thị theo hai phân vùng chính: phân vùng đô thị hóa, phát triển đô thị (với diện tích khoảng 6.000 ha) đồng thời cũng sẽ là khu vực nội thị của thị xã Duy Tiên sau này và phân vùng nông nghiệp, nông thôn, khu vực ngoại thị của thị xã Duy Tiên mai này. Trong đó, phân vùng đô thị hóa, phát triển đô thị (nội thị) được định hướng thành ba khu vực chính, phát triển dựa trên các tuyến giao thông và hạ tầng của khu vực. Khu vực I - Khu vực phát triển công nghiệp, dịch vụ (dọc theo quốc lộ 1A và phía Tây đường cao tốc Bắc - Nam) được định hướng phát triển các khu công nghiệp và khu đại học, cao đẳng theo dự án, quy hoạch đã được duyệt với khoảng 06 vạn lao động công nghiệp, 07 vạn sinh viên, học sinh. Khu vực II - Khu vực phát triển đô thị (dọc theo trục quốc lộ 38A từ Đồng Văn đến Hòa Mạc) sẽ xây dựng và phát triển trung tâm hành chính đô thị, trung tâm dịch vụ cho toàn bộ đô thị. Đối với khu trung tâm hành chính đô thị, trước mắt giữ nguyên vị trí hiện hữu (thị trấn Hòa Mạc), về lâu dài xem xét dịch chuyển về khu vực Lũng Xuyên, giữa Đồng Văn và Hòa Mạc gắn với tuyến tránh quốc lộ 38. Khu vực III - Khu vực phát triển đô thị Châu Sơn - Tiên Phong (gắn với vành đai 5 thủ đô, giáp thành phố Phủ Lý) sẽ phát triển các khu đô thị sinh thái gắn với bảo tồn, tôn tạo các giá trị di tích lịch sử - văn hóa và dự trữ phát triển, khu đại học mở rộng nằm ở phía Đông đường cao tốc tới núi Đọi để cùng với thành phố Phủ Lý đáp ứng nhu cầu đào tạo khoảng 05 - 07 vạn học sinh, sinh viên, phù hợp với quy hoạch vùng thủ đô điều chỉnh, mở rộng trên địa bàn tỉnh, đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực khoảng  từ 120.000 đến 140.000 học sinh, sinh viên. Phân vùng nông nghiệp, nông thôn được phát triển theo định hướng quy hoạch xây dựng nông thôn mới gắn với chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp công nghệ cao. Các vùng ven sông Hồng, sông Châu sẽ kết hợp phát triển chăn nuôi bò sữa, vật liệu xây dựng và cảng Yên Lệnh 1,2 triệu tấn/năm, phát triển du lịch xanh gắn với cải tạo, nâng cấp, nạo vét lòng sông Châu đáp ứng nhu cầu vận tải đường thủy cho phương tiện 2.000 - 3.000 tấn.

Cùng với định hướng phát triển không gian của 02 phân vùng nói trên, đô thị Duy Tiên còn được phát triển bởi hệ thống các trung tâm: quy hoạch khu trung tâm hành chính mới với quy mô diện tích khoảng 35 - 50 ha; khu trung tâm thương mại dịch vụ gắn với tuyến tránh quốc lộ 38, quy mô 30 - 40 ha. Tại các khu ở của đô thị cũng như các xã đều có các trung tâm phục vụ, công trình văn hóa, thể dục thể thao, thương mại, dịch vụ…, đáp ứng nhu cầu phục vụ nhân dân. Đầu tư đồng bộ bệnh viện đa khoa, trường dạy nghề, trung tâm thương mại, trung tâm về thông tin, tài chính. Quy hoạch khu trung tâm thể dục, thể thao cấp đô thị, cấp khu ở có quy mô thích hợp. Tại các khu đô thị lớn, tập trung đều thiết lập hệ thống cây xanh không gian mở.

Điểm nhấn không gian tại các khu vực trung tâm hành chính là các công trình cao tầng, song vẫn có sự hài hòa, bảo tồn được không gian của làng xã truyền thống ở phân vùng nông nghiệp, nông thôn, tạo ra hình ảnh một đô thị xanh thân thiện. Động lực phát triển đô thị Duy Tiên chính là các khu công nghiệp tập trung, thương mại, dịch vụ đô thị, đô thị đại học, khu du lịch sinh thái, tâm linh. Trong chiến lược phát triển, Duy Tiên được coi là trọng điểm về phát triển công nghiệp, là đô thị động lực phía Bắc tỉnh./.