Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Huyện Bình Lục - Thực trạng phát triển kinh tế - xã hội

UBND các huyện, thành phố Huyện Bình Lục  
Huyện Bình Lục - Thực trạng phát triển kinh tế - xã hội

I. Đánh giá tổng quát việc thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội

Giáo dục - đào tạo, văn hóa - xã hội của huyện ngày càng phát triển. 100% số xã có nhà văn hóa, sân vận động phục vụ nhu cầu văn hóa - văn nghệ, thể dục thể thao của người dân. Công tác chăm sóc sức khoẻ người dân cũng được huyện quan tâm đầu tư phát triển.

II. Thực trạng phát triển các ngành kinh tế

Công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp

Chế tác sừng ở An Lão, Bình Lục
Trong những năm qua, công nghiệp của Bình Lục đã thực hiện chuyển đổi hình thức sở hữu từ các doanh nghiệp nhà nước sang các công ty cổ phần, do đó đã nâng cao được hiệu quả sản xuất kinh doanh. Sản phẩm chủ yếu là sản xuất gạch ngói, vôi nung, dụng cụ cơ khí nhỏ, thuốc tân dược, chiết xuất dầu thanh hao... Năm 2003, có 2 nhà máy mới được xây dựng trên địa bàn là Xí nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi Nam Mỹ và Công ty TNHH Tân Âu Cơ sản xuất tôn múi và bánh kẹo. Hiện huyện đang hoàn thiện quy hoạch Khu công nghiệp Trung Lương để thu hút vốn đầu tư.

Tiểu thủ công nghiệp của huyện ổn định tiếp tục phát triển các ngành nghề thủ công truyền thống như dũa cưa làm sừng mỹ nghệ, thêu ren xuất khẩu, đồ mây, giang đan, làm mi mắt giả... Bước đầu đã phát triển một số nghề mới như nứa ghép sơn mài, làm đồ gỗ mỹ nghệ xuất khẩu ở Bình Mỹ, Mỹ Thọ, An Lão, Bồ Đề, An Ninh, tạo thêm việc làm cho trên 600 lao động, đưa giá trị sản xuất tiểu thủ công nghiệp của huyện hàng năm đạt 40-43 tỷ đồng.

Nông nghiệp - thủy sản

Nông nghiệp là một ngành trọng điểm của Bình Lục

Sản xuất  nông nghiệp là một ngành trọng điểm của Bình Lục. Diện tích gieo trồng hàng năm của huyện là 21.965 ha, trong đó diện tích lúa 18.400 ha, diện tích hoa màu là 3.595 ha. Năng suất lúa hàng năm tăng, đạt từ 105-107 tạ/ha. Sản lượng lúa của huyện đạt từ 100.000 - 105.000 tấn/năm, đảm bảo an ninh lương thực trong toàn huyện. Nhiều trang trại làm ăn có hiệu quả đạt 35-40 triệu đồng ha/năm.

Trại nuôi lợn thịt
Chăn nuôi của huyện phát triển theo hướng công nghiệp và bán công nghiệp. Tổng đàn lợn hàng năm đạt 75.000 - 80.000 con, đàn gia cầm 750.000 - 800.000 con. Sản lượng thịt xuất chuồng từ 5.400 tấn - 5.600 tấn năm. Sản lượng tôm, cá từ 1.600 tấn - 1.700 tấn năm. Để nâng cao thu nhập trên một đơn vị diện tích đất canh tác, huyện Bình Lục đã bắt đầu phát triển nuôi trồng thủy sản, sử dụng trên 897,77 ha mặt nước và 69 trang trại sản xuất đa canh với tổng điện tích là 233 ha để nuôi những giống con có giá trị kinh tế cao như tôm càng xanh, ca rô phí đơn tính, cá chim trắng.

Thương mại - dịch vụ - du lịch

Ngành thương mại - dịch vụ của huyện tương đối phát triển, hình thành mạng lưới bán buôn, bán lẻ tất cả các mặt hàng tiêu dùng, đáp ứng đầy đủ nhu cầu tiêu dùng của người dân. Huyện có 12 chợ, 1.970 cơ sở kinh doanh, trong đó có 6 công ty TNHH, 7 doanh nghiệp tư nhân, 5 cơ sở sản xuất kinh doanh xăng dầu, 25 cơ sở. kinh doanh vật liệu xây dựng, 84 cơ sở kinh doanh vật tư phân bón, 680 cơ sở kinh doanh hàng tiêu dùng, còn lại là các cơ sở kinh doanh các loại mặt hàng khác. Các loại hình dịch vụ phát triển song chất lượng dịch vụ còn hạn chế.