Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Huyện Bình Lục phối hợp với Sở Xây dựng tỉnh Hà Nam tổ chức hội nghị nghe đơn vị tư vấn báo cáo quy hoạch chung Khu đô thị Ba Hàng – xã Tiêu Động- huyện Bình Lục

Tin theo lĩnh vực Xây dựng  
Huyện Bình Lục phối hợp với Sở Xây dựng tỉnh Hà Nam tổ chức hội nghị nghe đơn vị tư vấn báo cáo quy hoạch chung Khu đô thị Ba Hàng – xã Tiêu Động- huyện Bình Lục
Huyện Bình Lục phối hợp với Sở Xây dựng Tỉnh Hà Nam tổ chức hội nghị nghe đơn vị tư vấn báo cáo quy hoạch chung Khu đô thị Ba Hàng – xã Tiêu Động- huyện Bình Lục giai đoạn đến năm 2025 – tầm nhìn đến năm 2030.