Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Huyện Bình Lục tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước cho trưởng thôn, xóm

UBND các huyện, thành phố Huyện Bình Lục  
Huyện Bình Lục tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước cho trưởng thôn, xóm

Trong thời gian 4 ngày (từ 21/11 – 24/11/2005) huyện Bình Lục đã tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước cho các trưởng thôn, xóm nhiệm kỳ 2004-2006.

Tại lớp tập huấn, các trưởng thôn, xóm của Bình Lục đã được tìm hiểu và nghiên cứu 5 chuyên đề về quản lý Nhà nước như: khái quát về Nhà nước cộng hòa XHCN Việt Nam và pháp luật, pháp chế, tổ chức và hoạt động của HĐND, UBND. Nhiệm vụ, quyền hạn, phương pháp hoạt động của trưởng thôn, nội dung hoạt động cụ thể của trưởng thôn, xóm. Xây dựng hương ước trong thôn, làng…

Đây là dịp để nâng cao kiến thức về quản lý Nhà nước cho các trưởng thôn xóm, giúp đội ngũ trưởng thôn làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.