Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Huyện Duy Tiên - Thực trạng phát triển kinh tế - xã hội

UBND các huyện, thành phố Huyện Duy Tiên  
Huyện Duy Tiên - Thực trạng phát triển kinh tế - xã hội

I. Đánh giá tổng quát việc thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội

Dệt lụa thủ công ở Nha Xá, Duy Tiên
Những năm qua, huyện luôn đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, năm 2002 đạt 8,49%. Cơ cấu kinh tế: nông nghiệp - thủy sản chiếm 50,02%, công nghiệp - xây dựng chiếm 19,15%, dịch vụ chiếm 30,83%. Giá trị xuất khẩu đạt 2.344 triệu đồng. Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 79.388 tấn.

Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 14,2%, không còn hộ đói, hộ giàu tăng nhanh, tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng còn 28,2%. Toàn huyện có 3/3 trường trung học phổ thông, 19/21 trường trung học cơ sở và 14/24 trường tiểu học đã xây cao tầng. Có 7 trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia và năm 2003 đề nghị công nhận thêm 5 trường. Huyện có khu trung tâm văn hóa, thể dục thể thao bao gồm sân tập, nhà thi đấu, bể bơi, sân vận động đủ điều kiện. 100% xã, thị trấn có sân cầu lông, 50% xã có sân bóng đá, 10% thôn có sân bóng chuyển.

II. Thực trạng phát triển các ngành kinh tế

Công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp

Một góc Khu công nghiệp Đồng Văn
Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn huyện đang phát triển với tốc độ nhanh. Trên địa bàn đã và đang có 2 khu công nghiệp Đồng Văn và Hoàng Đông, 2 cụm công nghiệp tiểu thủ công nghiệp là Cầu Giát và Tiên Tân. Duy Tiên là nơi hội tụ của nhiều làng nghề nổi tiếng: dệt lụa Nha Xá, trống Đọi Tam, sản xuất hàng mây xuất khẩu, ươm tơ Từ Đài, thêu... Các loại hình doanh nghiệp được mở rộng, tỷ trọng ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ngày càng được nâng cao, năm 2002 đạt 19,15%.

Nông nghiệp - thủy sản

Duy Tiên đã mạnh dạn chuyển hơn 300 ha đất trũng kém hiệu quả sang sản xuất đa canh. Sản xuất nông nghiệp, thủy sản hàng năm tăng từ 4,5 - 5,1%, giá trị gia tăng trên 1 ha canh tác đạt trên 30 triệu đồng. Năng suất lúa bình quân đạt 110 tạ/ha/ năm, là đơn vị có năng suất cao nhất tỉnh.

Đàn bò ở Duy Tiên liên tục tăng
Cây lúa vẫn đóng vai trò chính nhưng diện tích lúa thương phẩm đã được chuyển một phần sang cấy lúa hàng hóa có giá trị kinh tế cao từ 350 - 500 ha mỗi năm. Bình quân lương thực đầu người hàng năm đạt 600 kg, có xã lên tới 1.200-1.300 kg. Mô hình sản xuất đa canh ngày một hiệu quả, giá trị gia tăng đạt xấp xỉ 40 triệu đồng trên 1 ha canh tác, điển hình là các xã Duy Hải, Tiên Tân, Mộc Bắc, Châu Giang, Tiên Nội. Đến năm 2002, toàn huyện đã có 365 ha đa canh, có 32 mô hình đạt tiêu chuẩn về diện tích. Sản xuất vụ đông có bước phát triển mới không chỉ về diện tích, mà còn sản xuất cây có giá trị hàng hóa cao như đậu tương, khoai tây, ngô. Chăn nuôi gia súc, gia cầm không ngừng phát triển. đàn lợn, bò liên tục tăng, nhất là đàn bò. Năm 2002 đàn lợn có 61.610 con, đàn bò 4.915 con. Huyện còn có 2 xã Mộc Bắc, Chuyên Ngoại chăn nuôi bò sữa.

Chăn nuôi con đặc sản đang được mở rộng, điển hình là ở Bạch Xá, xã Hoàng Đông nuôi ba ba, rắn, ếch... có giá trị kinh tế cao. Chăn nuôi chiếm tỷ trọng 32-35% giá trị ngành nông nghiệp.