Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Huyện Lý Nhân - Nguồn lực phát triển

UBND các huyện, thành phố Huyện Lý Nhân  
Huyện Lý Nhân - Nguồn lực phát triển
Là huyện thuần nông của tỉnh Hà Nam với nhiều ngành nghề truyền thống, là quê hương của phong trào "hai tốt” , Lý Nhân có vị trí thuận lợi, có nguồn nhân lục dồi dào, ham học hỏi, chắc chắn đây sẽ là một địa chỉ đáng tin cậy, hấp dẫn đối với các nhà đầu tư.

I. Điều kiện tự nhiên

Lý Nhân là một huyện thuần nông nằm ở phía đông bắc tỉnh Hà Nam, là giao điểm của bốn tỉnh Hà Nam, Nam Định, Hưng Yên, Thái Bình. Phía đông huyện giáp tỉnh Hưng Yên và Thái Bình, phía nam giáp tỉnh Nam Định, phía tây giáp huyện Bình Lục, phía bắc giáp huyện Duy Tiên. Huyện nằm giữa hai con sông lớn là sông Hồng và sông Châu Giang.

II. Tài nguyên thiên nhiên

Tổng diện tích đất tự nhiên của huyện là 167,045 km2, trong đó đất nông nghiệp 11.702,29 ha; đất ở 1.091,64 ha; đất chuyên dùng 2.322,85 ha; mặt nước chưa sử dụng 1.587,73 ha.

III. Kết cấu hạ tầng

Cấp điện: Lưới điện nông thôn phát triển nhanh. Năm 1996, 98% dân số được dùng điện. Năm 2000, 100% số xã, thị trấn, hộ dân có điện.

Giao thông: Mạng lưới giao thông nông thôn phát triển mạnh, tạo điều kiện thuận lợi để huyện phát triển kinh tế nông thôn.

Thông tin liên lạc: Năm 2003, toàn huyện có 4.087 máy điện thoại, bình quân 2,1 máy điện thoại/100 dân. Các công sở của huyện đều được trang bị máy điện thoại, tiện lợi cho việc trao đổi thông tin.

IV. Tiềm năng du lịch

Đền Trần Thương
Huyện Lý Nhân có một số di tích lịch sử và di tích văn hóa được Nhà nước xếp hạng. Đó là đền Trần Thương (xã Nhân Đạo), đền Bà Vũ (xã Chân Lý), đình chùa Cao Đà (xa Nhân Mỹ). Huyện đã xây dựng xong khu tưởng niệm nhà văn liệt sĩ Nam Cao tại xã Hòa Hậu. Đây là những địa điểm hấp dẫn khách du lịch đến Lý Nhân.

V. Nguồn nhân lực

Lý Nhân có 22 xã và 1 thị trấn, với 191.233 nhân khẩu. Lao động của huyện chủ yếu sống bằng nghề nông kết hợp với một số ngành nghề truyền thống như dệt, sản xuất đồ mộc, làm bánh đa nem...