Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kết quả giải đáp một số ý kiến, kiến nghị của cử tri trình kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh Hà Nam khoá XVII

Thông tin chỉ đạo, điều hành Ý kiến xử lý, phản hồi đối với các kiến nghị, yêu cầu của tổ chức, cá nhân  
Kết quả giải đáp một số ý kiến, kiến nghị của cử tri trình kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh Hà Nam khoá XVII
Tại kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh Hà Nam khoá XVII, đại diện các cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh đã trực tiếp trả lời những ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp. Cổng Thông tin điện tử tỉnh Hà Nam trích kết quả giải đáp một số ý kiến, kiến nghị của cử tri.

1. Sở Tài chính

          Cử tri xã Ngọc Sơn, xã Tượng Lĩnh, huyện Kim Bảng và cử tri một số xã trong tỉnh đề nghị hỗ trợ kinh phí để xây dựng cơ sở hạ tầng như đường giao thông thủy lợi nội đồng, đường trục chính ra đồng, kiên cố hóa kênh mương.

          Kể từ năm 2011 đến nay, UBND tỉnh đã có 04 quyết định liên quan đến cơ chế, chính sách hỗ trợ xây dựng nông thôn mới gồm: Quyết định số 15/2011/QĐ-UBND ngày 24/5/2011; Quyết định số 04/2012/QĐ-UBND ngày 30/3/2012; Quyết định số 06/2013/QĐ-UBND ngày 21/01/2013 và Quyết định số 24/2013/QĐ-UBND ngày 08/5/2013.

- Đối với việc hỗ trợ kinh phí kiên cố hóa kênh mương, đường giao thông thủy lợi nội đồng: Trong những năm vừa qua, tỉnh đã dành nguồn ngân sách khá lớn để tập trung hỗ trợ xây dựng nông thôn mới, trong đó đặc biệt là đường giao thông thôn, xóm. Hiện tại, ngân sách tỉnh còn nợ gần 125 tỷ đồng mua chịu xi măng của Nhà máy Xi măng Bút Sơn, Xi măng Xuân Thành… Bên cạnh đó, nhiều nội dung của nông thôn mới cũng vẫn được xem xét cân đối vốn để hỗ trợ kể cả nguồn vốn vay tín dụng. Đối với kinh phí hỗ trợ cho kiên cố hóa kênh mương, đường giao thông thủy lợi nội đồng theo ý kiến của cử tri, Sở Tài chính đề nghị các xã, huyện bám sát tiêu chí, đối tượng, phạm vi được hỗ trợ, lập báo cáo gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để xem xét cân đối giải quyết từng bước vừa phù hợp với khả năng ngân sách vừa tạo điều kiện giải quyết đỡ khó khăn cho nhân dân và các xã.

- Đối với việc hỗ trợ kinh phí làm đường trục chính nội đồng: Sở Tài chính đã có Công văn số 730/STC-THNS ngày 24/6/2014 đề nghị các huyện, thành phố báo cáo kết quả thực hiện gửi về Sở Giao thông - Vận tải thẩm định gửi Sở Tài chính trình UBND tỉnh quyết định phân bổ kinh phí theo khả năng ngân sách.

Cử tri trong tỉnh bức xúc về vệ sinh môi trường, vì hiện nay các điểm để rác thải của các xã đang làm ô nhiễm môi trường xung quanh, xe trung chuyển không chuyển đi vì kinh phí hỗ trợ quá thấp và đề nghị tỉnh hỗ trợ việc thu gom rác thải, hỗ trợ khâu trung chuyển để xử lý.

Năm 2014, Sở Tài chính tham mưu với UBND tỉnh cơ chế điều hành kinh phí sự nghiệp môi trường theo hướng các xã, thị trấn trực tiếp ký kết hợp đồng với các đơn vị vận chuyển rác thải, có trách nhiệm nghiệm thu số lượng rác thải được vận chuyển tới nơi xử lý. Phòng Tài chính - Kế hoạch và Phòng Tài nguyên - Môi trường phối hợp để xem xét định mức rác thải của các xã, thị trấn dựa vào dân số và cự ly vận chuyển, đối chiếu với số lượng rác được nghiệm thu, kinh phí phân bổ theo dự toán được chuyển về các xã, thị trấn để thanh toán cho các đơn vị vận chuyển. Năm 2014 là năm đầu các xã, thị trấn đồng loạt thực hiện thu gom và vận chuyển rác thải tới các địa điểm thu gom rác do các đơn vị vận chuyển xây dựng, có một số nơi tiến độ chậm. Sở Tài chính phối hợp chặt chẽ với Sở Tài nguyên và Môi trường để đôn đốc đẩy nhanh tiến độ xây dựng các bể chứa rác thải.

Về kinh phí vận chuyển và xử lý rác thải, Sở Tài chính đã tham mưu với UBND tỉnh tạm phân bổ trong dự toán ngân sách năm 2014 theo Quyết định số 1468/QĐ-UBND ngày 12/12/2013 trường hợp các xã, thị trấn nghiệm thu phù hợp định mức quy định. Trong quý 4 năm 2014, Sở Tài chính sẽ tiếp tục tham mưu bổ sung thêm (nếu số lượng rác thải vượt định mức quy định).

2. Sở Giao thông - Vận tải

Cử tri thị trấn Ba Sao, xã Nhật Tựu, xã Đồng Hóa, xã Khả Phong, huyện Kim Bảng; cử tri xóm 2, xã Bình Nghĩa, thôn Trại Cầu, xã An Nội, huyện Bình Lục; cử tri thôn Đệp Sơn, xã Yên Nam, thôn Đọi Nhì, xã Đọi Sơn, huyện Duy Tiên đề nghị: Tỉnh hỗ trợ xi măng kịp thời, nâng mức hỗ trợ làm đường giao thông nội đồng, xây dựng hệ thống kênh mương trong chương trình xây dựng nông thôn mới.

* Nội dung hỗ trợ xi măng kịp thời cho các địa phương:

- Đối với hỗ trợ xi măng làm đường thôn xóm, UBND tỉnh đã có văn bản số 242/UBND-NN&TNMT ngày 21/2/2014 về việc kết thúc tiếp nhận xi măng trước 20/3/2014.

- Đối với việc hỗ trợ xi măng để làm đường trục chính nội đồng: Hiện nay Sở Giao thông - Vận tải đã nhận được đề nghị hỗ trợ xi măng của các địa phương tổng số 821,8 tấn (huyện Kim Bảng 204 tấn, huyện Bình Lục 500 tấn, huyện Duy Tiên 117,8 tấn). Qua kiểm tra chất lượng thi công nền đường, hầu hết các tuyến chưa đảm bảo độ chặt để làm mặt bê tông xi măng, do vậy Sở Giao thông - Vận tải đã có văn bản số 1226/BC-SGTVT ngày 14/5/2014 và đề nghị trong năm 2014 chưa cấp xi măng, khi nào nền của các tuyến đường đảm bảo độ chặt Sở Giao thông - Vận tải  sẽ đề nghị tỉnh cấp xi măng.

- Về hỗ trợ xi măng để làm kênh mương: Sở Giao thông - Vận tải đã nhận được đề nghị hỗ trợ xi măng của các địa phương tổng số 362,77 tấn (huyện Bình Lục 275,39 tấn, huyện Kim Bảng 87,38 tấn). Sở Giao thông - Vận tải đã có văn bản số 1693/SGTVT-KCHT&ATGT ngày 07/7/2014 đề nghị tỉnh tiếp nhận hỗ trợ xi măng để kiên cố hóa kênh mương.

* Nội dung nâng mức hỗ trợ làm đường giao thông nội đồng, xây dựng hệ thống kênh mương trong chương trình xây dựng nông thôn mới:

Hiện nay tỉnh đã ban hành cơ chế hỗ trợ như sau:

- Đối với đường trục chính nội đồng: Hỗ trợ bằng xi măng 200 tấn/km, hỗ trợ đắp nền đường 50 triệu đối với đường làm mới, 30 triệu đối với đường cải tạo nâng cấp, hỗ trợ mua cát đá làm mặt đường bê tông 100 triệu/km.

- Hỗ trợ xây dựng kênh mương: Hỗ trợ bằng xi măng 200 tấn/km, mỗi xã không quá 25km.

Hiện nay đường trục chính nội đồng đã được phê duyệt quy hoạch là 988,24 km, số km kênh mương được hỗ trợ theo cơ chế của tỉnh hiện dự kiến khoảng 2.519 km. Như vậy kinh phí cần để hỗ trợ cho 02 nội dung này khoảng 834,5 tỷ đồng.

Kinh phí hỗ trợ nêu trên là rất lớn so với khả năng thu ngân sách của tỉnh, do đó việc đề nghị tăng mức hỗ trợ là khó thực hiện. Đề nghị các địa phương tuyên truyền, vận động để nhân dân chia sẻ với khó khăn của tỉnh và đóng góp nguồn lực cùng với phần hỗ trợ của tỉnh thực hiện xây dựng hoàn thành các công trình đường trục chính nội đồng và kênh mương.

3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Hội Nông dân tỉnh, cử tri xã Đức Lý, huyện Lý Nhân, cử tri xã Nhật Tân, huyện Kim Bảng đề nghị tỉnh quan tâm đầu ra của sản phẩm nông nghiệp, chăn nuôi, để tránh tư thương ép giá; quản lý chặt chẽ thuốc trừ sâu, vì hiện nay vẫn còn thuốc kém chất lượng bán tràn lan trên thị trường ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp

* Về việc kiến nghị tỉnh quan tâm đầu ra của sản phẩm nông nghiệp, chăn nuôi để tránh tư thương ép giá:

Trong những năm qua, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm tốt công tác tham mưu với UBND tỉnh thực hiện công tác xúc tiến thương mại, mời gọi các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tham gia cùng bà con nông dân công tác cung ứng đầu vào, hỗ trợ xây dựng các mô hình sản xuất, đặc biệt là công tác thu mua các sản phẩm nông nghiệp, chăn nuôi để từng bước cải thiện đời sống cho bà con nông dân. Cụ thể: Xây dựng 05 mô hình liên kết bao tiêu đầu ra của sản phẩm với tổng diện tích 92,9 ha, gồm: Sản xuất bí đỏ Nhật Bản, sản xuất ngô nếp, khoai tây, cà chua bi, sản xuất giống lúa Hoa khôi 4, mô hình phát triển cây vụ Đông hàng hóa 292,6 ha; xây dựng 06 mô hình điểm cánh đồng mẫu với tổng diện tích 198,5 ha…

Mặc dù các mô hình trên chỉ dừng lại ở mức độ sản xuất điểm để đánh giá hiệu quả và bước đầu làm cơ sở để nhân rộng ra toàn tỉnh, tuy nhiên điều đó đã thể hiện sự quan tâm của tỉnh tới bà con nông dân trong công tác tìm đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp, chăn nuôi. Thực hiện mô hình liên kết, ngoài việc các doanh nghiệp bao tiêu toàn bộ sản phẩm, các hộ nông dân đảm bảo đầu ra, bán sản phẩm với giá ổn định.

Trong thời gian tới, ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục tham mưu với UBND tỉnh triển khai công tác xúc tiến thương mại, mời gọi doanh nghiệp tham gia xây dựng mô hình để từng bước làm tốt công tác tiêu thụ sản phẩm. Đồng thời, đề nghị bà con nông dân khi tham gia các mô hình thực hiện đúng kỹ thuật, đảm bảo các điều khoản trong bản hợp đồng; vừa đảm bảo đầu vào cho doanh nghiệp, vừa tránh tình trạng tư thương ép giá.

* Về việc quản lý chặt chẽ thuốc trừ sâu: Trong thời gian qua, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã làm tốt công tác quản lý các cơ sở kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật. Sở thường xuyên chỉ đạo thanh tra chuyên ngành Chi cục Bảo vệ thực vật phối hợp với các đơn vị có liên quan tiến hành thanh tra các cửa hàng kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật. Tuy nhiên, trong quá trình thanh tra, kiểm tra chưa phát hiện ra thuốc ngoài danh mục, các loại thuốc bảo vệ thực vật lưu thông trên địa bàn đạt chất lượng và đều nằm trong danh mục thuốc được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho phép sử dụng hàng năm.

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Cử tri xã Đại Cương, xã Nhật Tựu, huyện Kim Bảng; xã Đức Lý, huyện Lý Nhân đề nghị UBND tỉnh tiếp tục có chính sách hỗ trợ cho các hộ mua sắm máy gặt đập liên hoàn, máy làm đất phục vụ cho nông nghiệp

Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 15/2011/QĐ-UBND ngày 24/5/2011 Quy định về cơ chế, chính sách hỗ trợ, khuyến khích đầu tư các xã xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2015 (QĐ15); Quyết định 24/2013/QĐ-UBND ngày 08/5/2013 về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung quy định về cơ chế, chính sách hỗ trợ, khuyến khích đầu tư các xã xây dựng nông thôn mới ban hành kèm theo QĐ 15. Trong đó đã quy định cụ thể nội dung, mức hỗ trợ cơ giới hóa nông nghiệp bao gồm: Máy gặt đập liên hợp và máy làm đất.

Đến ngày 30/12/2013, tỉnh đã hỗ trợ 4.758 triệu đồng cho các xã mua 40 máy gặt đập và 51 máy làm đất. Năm 2014, tỉnh bố trí 1.200 triệu đồng (theo Quyết định số 358/QĐ-UBND ngày 14/4/2014 của UBND tỉnh) để tiếp tục hỗ trợ các địa phương mua máy gặt đập và máy làm đất.

5. Sở Tài nguyên và Môi trường

Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, cử tri của huyện Bình Lục và cử tri của xã Tượng Lĩnh, huyện Kim Bảng đề nghị xem xét tăng mức đền bù cho nhân dân, hiện nay mức giá đền bù đất để giải phóng mặt bằng vẫn thấp.

Luật Đất đai được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2013, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2014; Chính phủ ban hành Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. Hiện nay, Sở Tài nguyên và Môi trường đang cùng các sở, ngành tham mưu với UBND tỉnh quy định một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh trên cơ sở nguyên tắc đảm bảo đúng quy định của pháp luật, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương và đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho người có đất bị thu hồi.

Ý kiến của cử tri chúng tôi sẽ tiếp thu, nghiên cứu để hoàn thiện vào dự thảo các quy định của tỉnh.

6. Sở Y tế

Nhiều cử tri trong tỉnh đề nghị UBND tỉnh hỗ trợ nâng cấp thiết bị cho các trạm y tế xã, thị trấn góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh ban đầu cho nhân dân.

Năm 2013, 116 trạm y tế cấp xã trong tỉnh được Dự án Hỗ trợ nâng cao năng lực ngành Y tế do Liên minh Châu Âu EU tài trợ với 77 danh mục, với tổng 128 trang thiết bị và y dụng cụ cho 01 trạm. Hiện tại số trang thiết bị y tế tại trạm y tế xã, phường, trị trấn có trên 100 danh mục, theo quy định của Bộ Y tế đã đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ban đầu và khám, chữa bệnh thông thường cho nhân dân trên địa bàn.

7. Công ty Điện lực Hà Nam

Cử tri xóm 4, xã Nhân Khang, huyện Lý Nhân đề nghị ngành Điện di chuyển cột và đường điện 35KV, cử tri đề nghị nhiều lần nhưng đến nay vẫn chưa di chuyển.

Hiện nay cột và đường điện 35KV cần phải di chuyển là do mở rộng đường giao thông nông thôn gây ra. Vì vậy việc di chuyển cột này thực hiện theo cơ chế: Công ty Điện lực Hà Nam lo vật tư về điện và cột điện, địa phương đảm nhận chi phí nhân công, máy thi công (nếu có) và các vật liệu còn lại.

Thực hiện theo cơ chế này, Công ty Điện lực Hà Nam đã lập phương án di chuyển, cấp 02 cột điện LT 16m cho UBND xã Nhân Khang, các vật tư khác đã sẵn sàng. Công ty Điện lực Hà Nam đã đôn đốc và đề nghị UBND xã Nhân Khang hoàn toàn chủ động thực hiện việc di chuyển. Khi thực hiện, Công ty Điện lực Hà Nam sẽ hỗ trợ phần giám sát, cắt điện để thi công.

Công ty Điện lực Hà Nam đề nghị UBND tỉnh, UBND huyện Lý Nhân chỉ đạo UBND xã Nhân Khang thực hiện theo tinh thần trên./.