Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kết quả giám sát, kiểm tra công tác bầu cử (đợt 2) của Hội đồng bầu cử Quốc gia tại tỉnh Hà Nam

Tin theo lĩnh vực Bầu cử  
Kết quả giám sát, kiểm tra công tác bầu cử (đợt 2) của Hội đồng bầu cử Quốc gia tại tỉnh Hà Nam
Ủy ban bầu cử tỉnh Hà Nam đã chuẩn bị báo báo đầy đủ, chi tiết và giải trình làm rõ những ý kiến, kiến nghị của các thành viên trong đoàn, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai công tác chuẩn bị phục vụ bầu cử tốt, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, bám sát kế hoạch, quy trình đảm bảo đúng nội dung, đúng thời gian theo luật định và các quy định của UBBC quốc gia cụ thể như: