Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kết quả sản xuất lâm nghiệp

Các ngành kinh tế Nông - Lâm - Ngư nghiệp  
Kết quả sản xuất lâm nghiệp

Là tỉnh thuộc vùng đồng bằng sông Hồng nhưng Hà Nam lại có một phần lãnh thổ ở phía Tây thuộc 2 huyện Kim Bảng và Thanh Liêm là vùng đồi núi. Tính đến nay, đất lâm nghiệp và đất có khả năng lâm nghiệp của tỉnh Hà Nam có khoảng 10.736 ha, chiếm 12,6% diện tích tự nhiên của tỉnh. Trong đó, diện tích đất rừng năm 2003 là 9.466 ha và đất đồi, núi chưa sử dụng có khả năng lâm nghiệp là 1.270 ha. Năm 1997, giá trị sản xuất của ngành lâm nghiệp đạt trên 20,1 tỷ đồng, chiếm 1,63% trong tổng giá trị sản xuất của toàn ngành nông lâm nghiệp, thuỷ sản, nhưng đến năm 2002 tổng giá trị sản xuất lâm nghiệp chỉ còn 15,9 tỷ đồng và chỉ chiếm tỷ trọng 1,0%.

Rừng thông
Năm 2000, tổng diện tích đất lâm nghiệp của tỉnh có 9.436 ha. Trong tổng số diện tích đất có rừng kể trên thì rừng tự nhiên có 7.752,7 ha và rừng trồng có 1.684,3 ha. Rừng trồng ở Hà Nam phần lớn là rừng phòng hộ đầu nguồn, được trồng tập trung. Đáng chú ý là 52 ha thông nhựa được trồng ở huyện Thanh Liêm từ năm 1984 theo nguồn vốn ngân sách. Hiện nay rừng đã khép tán và đạt 2.500 cây/ha. Số còn lại được trồng chủ yếu từ năm 1993 trở lại đây.

Để khôi phục và phát triển vốn rừng, Hà Nam ngày càng quan tâm nhiều đến việc sử dụng có hiệu quả, hạn chế các hoạt động khai thác và tập trung nhiều nỗ lực cho việc trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng. Điều này thể hiện rõ ở sự khác biệt về tăng trưởng giá trị sản xuất giữa lĩnh vực khai thác với lĩnh vực trồng và bảo vệ rừng. Giai đoạn 1991-1995, giá trị sản xuất ngành lâm nghiệp giảm 3,48%/năm, hoạt động lâm nghiệp khác giảm 2,5%/năm, trong khi giá trị sản xuất trồng và chăm sóc rừng tăng tới 7,1%/năm. Thời kỳ 1997-2002, trồng rừng và chăm sóc rừng tiếp tục tăng 6,3%/năm, trong khi giá trị khai thác gỗ và lâm sản tiếp tục giảm 7,4%/năm.

Kết hợp với các chính sách giao đất, giao rừng cho các hộ nông dân và tập thể quản lý, cùng sự hỗ trợ của dự án, chương trình phủ xanh đất trống đồi núi trọc, định canh định cư, đặc biệt Hà Nam tham gia thực hiện dự án trồng 5 triệu ha rừ

Diện tích trồng rừng tăng 6,3%/năm
ng của Chính Phủ, đến nay, diện tích rừng trồng tập trung bình quân đạt khoảng 230ha/năm.

Các ngành chức năng cũng tăng cường công tác tuyên truyền về pháp luật bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường sinh thái, các chính sách liên quan đến đất đai, đến phát triển và bảo vệ rừng. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát việc khai thác, buôn bán lâm sản trái phép. Từ năm 1997-2000, các ngành chức năng đã tịch thu trên 500 m3 gỗ các loại, trên 2.000 kg than củi và hàng trăm kg động vật hoang dã vận chuyển trái phép, thu về cho ngân sách nhà nước trên 4 tỷ đồng.