Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kết quả tuyên truyền số hóa truyền hình mặt đất 6 tháng đầu năm 2016

Tin theo lĩnh vực Số hóa truyền dẫn  
Kết quả tuyên truyền số hóa truyền hình mặt đất 6 tháng đầu năm 2016
Thực hiện Kế hoạch số 2710/KH-UBND ngày 17/11/2015 của UBND tỉnh về thông tin, tuyên truyền số hoá truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất năm 2016, Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành Công văn số 04/STTTT-BCXB ngày 11/01/2016; Công văn số 62/STTTT-BCXB ngày 31/3/2016 về việc báo cáo kết quả tuyên truyền số hóa truyền hình mặt đất; Công văn số 76/STTTT-BCXB ngày 14/4/2016 về việc tăng cường tuyên truyền về số hóa truyền hình mặt đất. Ngày 12/5/2016, Sở đã có buổi làm việc với đoàn công tác của Quỹ Dịch vụ Viễn thông công ích Việt Nam về việc phối hợp triển khai hỗ trợ đầu thu truyền hình số mặt đất cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Sở đã phân công cán bộ của sở hướng dẫn, đôn đốc đài truyền thanh - truyền hình cấp huyện phát sóng tuyên truyền về số hoá truyền hình mặt đất.

Trong 6 tháng đầu năm 2016, các cơ quan, đơn vị đã thực hiện tốt việc tuyên truyền số hoá truyền hình mặt đất, cung cấp cho người dân những thông tin cần thiết, góp phần đảm bảo thực hiện lộ trình số hoá đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Sở Thông tin và Truyền thông:

Xây dựng Chuyên mục “Số hoá truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất” trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Hà Nam: Đăng tải 08 audio clip về số hoá truyền hình do Bộ Thông tin và Truyền thông cung cấp; cập nhật Quyết định số 2451/QĐ-TTg ngày 27/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Số hoá truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020; Kế hoạch số 2710/KH-UBND ngày 17/11/2015 của UBND tỉnh Hà Nam về thông tin, tuyên truyền số hoá truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất năm 2016 và nhiều văn bản khác có liên quan đến số hoá truyền hình mặt đất; đăng tải nhiều tin, bài, hình ảnh về số hoá truyền hình mặt đất (Biểu trưng số hóa truyền hình Việt Nam được sử dụng miễn phí trong hoạt động tuyên truyền; Một số giải đáp khi chuyển đổi truyền hình tương tự sang truyền hình số; Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích thực hiện tốt công tác hỗ trợ đầu thu truyền hình số cho hộ nghèo, cận nghèo năm 2015; Khảo sát chất lượng thu xem truyền hình tại địa bàn tỉnh Hà Nam; Thực hiện lộ trình số hóa truyền hình; Sử dụng ti vi cũ trong lộ trình số hóa truyền hình; Cách để xem được truyền hình số...)

Phối hợp với Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực I tổ chức hội nghị tuyên truyền Đề án số hóa truyền hình mặt đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm 2016.

Trả lời thắc mắc về số hoá truyền hình mặt đất tại Chuyên mục Hỏi - Đáp trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh.

Báo Hà Nam:

Đăng tải các tin, bài có liên quan đến việc thực hiện lộ trình số hoá truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất tại địa phương và trong cả nước, trong đó tiêu biểu là các tác phẩm: Số hoá truyền hình mặt đất và những tiện ích; Nêu rõ khái niệm về truyền hình tương tự cũng như truyền hình số mặt đất; Những ưu điểm, nhược điểm của 02 loại truyền hình này; Lý do vì sao phải chuyển từ truyền hình tương tự mặt đất sang truyền hình số mặt đất; Quá trình chuẩn bị của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nam thực hiện việc số hoá truyền hình mặt đất tại địa phương.

Ngoài ra, trên các số báo ra hằng ngày, Báo Hà Nam cũng cho đăng tải những thông tin về lộ trình số hoá truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất tại Việt Nam; Chủ trương của nhà nước trong việc hỗ trợ đầu thu số cho hộ nghèo và cận nghèo tại 4 thành phố trung ương và 19 tỉnh lân cận khi thực hiện chuyển đổi sang truyền hình số mặt đất giai đoạn 1 của Đề án; Việc sẽ ngừng phủ sóng toàn bộ kênh truyền hình tương tự mặt đất tại 04 thành phố lớn là Hà Nội, Hải Phòng, Cần Thơ, Thành phố Hồ Chí Minh trong tháng 8 tới đây để bạn đọc quan tâm theo dõi. Đặc biệt, Báo Hà Nam cũng nêu rõ thời gian tỉnh Hà Nam phải thực hiện lộ trình số hoá truyền hình số mặt đất để người dân địa phương biết, có sự chuẩn bị...

Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nam:

Trên sóng truyền hình: Đã phát sóng 12 lượt phóng sự của Bộ Thông tin Truyền thông giới thiệu về Đề án số hóa truyền hình đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; phát sóng 182 lượt 11 video clip tuyên truyền về lợi ích của thực hiện số hóa truyền hình, lộ trình triển khai và những điểm cần biết về số hóa truyền hình (mỗi video clip phát trong 02 ngày, trong các khung giờ buổi sáng và buổi chiều); thực hiện 04 phóng sự giới thiệu về lợi ích của số hóa truyền hình, hướng dẫn người dân cách chọn lựa đầu thu có chất lượng để xem được truyền hình khi thực hiện số hóa; 01 chuyên đề về lộ trình số hóa truyền hình trên địa bàn tỉnh Hà Nam tại phòng thu của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh với sự tham dự của Phó giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; 03 clip mỗi clip từ 1,5 đến 2 phút tuyên truyền về việc triển khai số hóa truyền hình của tỉnh Hà Nam.

Trên sóng phát thanh: Phát sóng 11 audio clip tuyên truyền về lợi ích của thực hiện số hóa truyền hình, lộ trình triển khai và những điểm cần biết về số hóa truyền hình (mỗi audio clip phát trong 02 ngày, trong các khung giờ buổi sáng và buổi chiều); thực hiện 04 bài, 03 phỏng vấn về những tiện ích và việc triển khai số hóa truyền hình của tỉnh Hà Nam, sự chuẩn bị của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nam trong thực hiện số hóa truyền hình; sưu tầm, khai thác 10 bài viết trên các báo về lộ trình số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất tại Việt Nam.

Trên Trang thông tin điện tử tổng hợp: Đăng tải nhiều tin, bài về số hóa truyền hình mặt đất trong mục Chuyên ngành phát thanh truyền hình.

Đài truyền thanh - truyền hình các huyện, thành phố:

Hầu hết đài truyền thanh - truyền hình chưa tự xây dựng các nội dung để tuyên truyền mà chủ yếu tập trung phát sóng các sản phẩm do Bộ Thông tin và Truyền thông cung cấp. Số liệu phát sóng cụ thể: Phát sóng 08 audio clip trong khung giờ phát sóng hằng ngày của đài (5h - 6h30, 11h - 12h, 17h30 - 18h30) với số lần phát sóng trong tuần trung bình là 06 lần/đài; số đài cấp huyện tham gia phát sóng là 6/6 đài; số đài cấp xã tham gia tiếp âm là 116/116 đài.

 

Trong thời gian tới, Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm sự chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông, UBND tỉnh về công tác tuyên truyền số hoá truyền hình mặt đất; tăng cường kiểm tra, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện của các cơ quan, đơn vị./.