Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kim Bảng giải ngân 12 dự án vay vốn hỗ trợ việc làm

UBND các huyện, thành phố Huyện Kim Bảng  
Kim Bảng giải ngân 12 dự án vay vốn hỗ trợ việc làm

Năm 2005, Kim Bảng đã tiến hành giải ngân 12 dự án vay vốn hỗ trợ việc làm cho các xã: Ngọc Sơn, Kim Bình, Nhật Tựu, Đồng Hoá, Tượng Lĩnh, Khả Phong với số tiền 355 triệu đồng. Hiện còn 6 dự án vay vốn đang trong quá trình thẩm định tập trung ở xã Văn Xá, Nhật Tân, Đại Cương, Hoàng Tây, Ngọc Sơn với tổng số tiền là 215 triệu đồng. Ngoài ra, đến thời điểm này Kim Bảng đã hoàn thiện hồ sơ xuất khẩu lao động cho 138 người, trong đó đợt I là 86 người, đợt II là 52 lao động.

Nguyễn Văn Phúc