Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kim Bảng thu thuế tăng 200% kế hoạch giao

Tin theo lĩnh vực Kế hoạch, tài chính, ngân sách  
Kim Bảng thu thuế tăng 200% kế hoạch giao
475 tỷ đồng là tổng số tiền thu được của Chi cục Thuế huyện Kim Bảng ước thực hiện được trong 11 tháng năm 2017, tăng 200% so với kế hoạch tỉnh giao. Trong đó có nhiều chỉ tiêu thu thuế hoàn thành và hoàn thành vượt cao so với kế hoạch tỉnh giao như: thu tiền sử dụng đất 350%; thu phí và lệ phí 220%; thuế phi nông nghiệp 130%; thu cấp quyền khai thác khoáng sản 120%...

Tháng 12/2017, Chi cục Thuế huyện Kim Bảng phấn đấu thu đạt từ 15 - 20 tỷ đồng, nâng tổng số thu cả năm ước đạt 490 tỷ đồng (bằng 220% kế hoạch tỉnh giao, 195% kế hoạch huyện phấn đấu). Hiện, Chi cục Thuế huyện đang chỉ đạo các đội nghiệp vụ bám sát nhiệm vụ; tập trung hoàn thành hai sắc thuế là thuế thu nhập cá nhân và thu khác ngân sách, phấn đấu hoàn thành toàn diện các sắc thuế phải thu năm 2017./.