Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kỳ họp thứ 7 HĐND thị xã Phủ Lý khóa XVI

UBND các huyện, thành phố Thành phố Phủ Lý  
Kỳ họp thứ 7 HĐND thị xã Phủ Lý khóa XVI

6 tháng đầu năm 2006, giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn thị xã ước đạt 278.560 triệu đồng (đạt 54,3% so với chỉ tiêu nghị quyết HĐND đề ra, tăng 23% so với cùng kỳ năm 2005), tổng sản lượng lương thực ước trên 6.564 tấn, tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn ước đạt trên 184 tỷ đồng (đạt 61,6% so với kế hoạch, tăng 42% so với cùng kỳ năm 2005).

Tại kỳ họp thứ 7, đại biểu HĐND thị xã đã xem xét, thảo luận các tờ trình của UBND thị xã về việc phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách thị xã năm 2005, điều chỉnh dự toán ngân sách thị xã năm 2006, đề án về việc đề nghị công nhận thị xã Phủ Lý là đô thị loại III; dành thời gian thích hợp để nghe chất vấn và trả lời chất vấn các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp.

Tại kỳ họp, HĐND thị xã thông qua 4 nghị quyết quan trọng bao gồm: Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2006, Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách thị xã năm 2005, Nghị quyết về việc điều chỉnh dự toán ngân sách thị xã năm 2006, Nghị quyết về việc đề nghị công nhận thị xã Phủ Lý là đô thị loại III.