Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lịch làm việc của lãnh đạo

Lịch công tác của ubnd tỉnh

Tuần 16 : Từ ngày 12/04/2021 đến ngày 18/04/2021

◄ Tuần truớc |  Tuần hiện tại |  Tuần sau ►

Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
08:00-11:30 Lãnh đạo UBND tỉnh dự Hội nghị của Bộ Y tế. Đ/c Dưỡng- PCT Đ/c Thọ- PCVP Tỉnh Ninh Bình
14:00-17:00 Giao ban Thường trực Tỉnh uỷ Đ/c Chủ tịch Đ/c CVP, đ/c Hùng TH Tỉnh uỷ
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
08:00-11:30 UBND thị xã Duy Tiên báo cáo Đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu vực phía Tây Nam cầu Yên Lệnh thuộc địa bàn các xã: Chuyên Ngoại, Mộc Nam và phường Châu Giang, thị xã Duy Tiên. Đ/c Chủ tịch, đ/c Chức- PCT Đ/c CVP, đ/c Hải GTXD Phòng 203
08:00-11:30 Lãnh đạo UBND tỉnh dự Hội nghị triển khai mô hình Khu du lịch Tam Chúc an toàn, văn minh, thân thiện. Đ/c Dưỡng- PCT Đ/c Thế Chùa Tam Chúc, huyện Kim Bảng
08:00-11:30 Hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp Quốc hội. LĐUB Huyện Lý Nhân
14:00-17:00 Hội nghị gặp mặt những người được giới thiêu ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021- 2026. LĐUB Đ/c CVP, đ/c Thế Trụ sở Uỷ ban Mặt trận tổ quốc tỉnh
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
08:00-11:30 Sở Xây dựng báo cáo quy hoạch phát triển các Khu công nghiệp tỉnh Hà Nam đến năm 2025. Đ/c Dưỡng- PCT Đ/c Thọ- PCVP, đ/c Hùng, đ/c Hải GTXD Phòng 203
08:00-11:30 Họp Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh triển khai nhiệm vụ diễn tập năm 2021. Đ/c Chủ tịch Đ/c CVP, đ/c Thế Phòng 320
09:00-11:30 Lãnh đạo UBND tỉnh dự Khai mạc Hội chợ thương mại quốc tế Việt Nam lần thứ 30 (VIETNAM EXPO 2021). Đ/c Vượng- PCT Đ/c Hưng Hà Nội
14:00-17:00 Lãnh đạo UBND tỉnh làm việc với Doanh nghiệp Xây dựng Xuân Trường Đ/c Chủ tịch, đ/c Chức- PCT Đ/c CVP, đ/c Hải GTXD Phòng 203
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
07:30-17:00 Lãnh đạo tỉnh kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021-2026 tại các huyện, thị xã, thành phố (Từ ngày 14/4 đến ngày 16/4/2021) (buổi sáng từ 8h00’; buổi chiều từ 13h30’) Đ/c Chủ tịch Đ/c CVP, đ/c Thế Huyện Thanh Liêm và Thị xã Duy Tiên
08:00-11:30 Họp Ban đại diện Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Quý II/2021. Đ/c Chức- PCT Đ/c Hưng Ngân hàng CSXH tỉnh
14:00-17:00 Lãnh đạo UBND tỉnh làm việc với Đoàn kiểm tra của Thanh tra Bộ Công an về thực hiện Kết luận thanh tra của Bộ Công an về việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng cháy và chữa cháy đối với UBND tỉnh Hà Nam Đ/c Dưỡng- PCT Đ/c Thọ- PCVP, đ/c Thế Phòng 320
14:00-17:00 Giao ban Uỷ ban LĐUB LĐVP, các CV Phòng 203
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
14:00-17:00 Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khoá XIX, nhiệm kỳ 2021-2026. LĐUB Đ/c Thế Trụ sở Uỷ ban Mặt trận tổ quốc tỉnh
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thứ/Ngày tháng Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
Thứ 2
12/04/2021
08:00-11:30 Lãnh đạo UBND tỉnh dự Hội nghị của Bộ Y tế. Đ/c Dưỡng- PCT Đ/c Thọ- PCVP Tỉnh Ninh Bình
14:00-17:00 Giao ban Thường trực Tỉnh uỷ Đ/c Chủ tịch Đ/c CVP, đ/c Hùng TH Tỉnh uỷ
Thứ 3
13/04/2021
08:00-11:30 UBND thị xã Duy Tiên báo cáo Đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu vực phía Tây Nam cầu Yên Lệnh thuộc địa bàn các xã: Chuyên Ngoại, Mộc Nam và phường Châu Giang, thị xã Duy Tiên. Đ/c Chủ tịch, đ/c Chức- PCT Đ/c CVP, đ/c Hải GTXD Phòng 203
08:00-11:30 Lãnh đạo UBND tỉnh dự Hội nghị triển khai mô hình Khu du lịch Tam Chúc an toàn, văn minh, thân thiện. Đ/c Dưỡng- PCT Đ/c Thế Chùa Tam Chúc, huyện Kim Bảng
08:00-11:30 Hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp Quốc hội. LĐUB Huyện Lý Nhân
14:00-17:00 Hội nghị gặp mặt những người được giới thiêu ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021- 2026. LĐUB Đ/c CVP, đ/c Thế Trụ sở Uỷ ban Mặt trận tổ quốc tỉnh
Thứ 4
14/04/2021
08:00-11:30 Sở Xây dựng báo cáo quy hoạch phát triển các Khu công nghiệp tỉnh Hà Nam đến năm 2025. Đ/c Dưỡng- PCT Đ/c Thọ- PCVP, đ/c Hùng, đ/c Hải GTXD Phòng 203
08:00-11:30 Họp Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh triển khai nhiệm vụ diễn tập năm 2021. Đ/c Chủ tịch Đ/c CVP, đ/c Thế Phòng 320
09:00-11:30 Lãnh đạo UBND tỉnh dự Khai mạc Hội chợ thương mại quốc tế Việt Nam lần thứ 30 (VIETNAM EXPO 2021). Đ/c Vượng- PCT Đ/c Hưng Hà Nội
14:00-17:00 Lãnh đạo UBND tỉnh làm việc với Doanh nghiệp Xây dựng Xuân Trường Đ/c Chủ tịch, đ/c Chức- PCT Đ/c CVP, đ/c Hải GTXD Phòng 203
Thứ 5
15/04/2021
07:30-17:00 Lãnh đạo tỉnh kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021-2026 tại các huyện, thị xã, thành phố (Từ ngày 14/4 đến ngày 16/4/2021) (buổi sáng từ 8h00’; buổi chiều từ 13h30’) Đ/c Chủ tịch Đ/c CVP, đ/c Thế Huyện Thanh Liêm và Thị xã Duy Tiên
08:00-11:30 Họp Ban đại diện Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Quý II/2021. Đ/c Chức- PCT Đ/c Hưng Ngân hàng CSXH tỉnh
14:00-17:00 Lãnh đạo UBND tỉnh làm việc với Đoàn kiểm tra của Thanh tra Bộ Công an về thực hiện Kết luận thanh tra của Bộ Công an về việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng cháy và chữa cháy đối với UBND tỉnh Hà Nam Đ/c Dưỡng- PCT Đ/c Thọ- PCVP, đ/c Thế Phòng 320
14:00-17:00 Giao ban Uỷ ban LĐUB LĐVP, các CV Phòng 203
Thứ 6
16/04/2021
14:00-17:00 Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khoá XIX, nhiệm kỳ 2021-2026. LĐUB Đ/c Thế Trụ sở Uỷ ban Mặt trận tổ quốc tỉnh
Thứ 7
17/04/2021
...
Chủ nhật
18/04/2021
...
Bấm vào tải file nội dung,
Ghi chú tuần
- 17-18/4: Trực cơ quan: Đ/c Thọ- PCVP, đ/c Khánh Vân, đ/c Hợi- LT.
- 20/4: UBND tỉnh tiếp dân.
- 21/4: NGHỈ NGÀY GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG.
- 22-23/4: + Hội nghị BTV Tỉnh uỷ nghe Ban cán sự đảng UBND tỉnh báo cáo việc xây dựng huyện Kim Bảng trở thành Thị xã trước năm 2025; Quy hoạch chung xây dựng huyện Kim Bảng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; về xây dựng Trung tâm hành chính huyện Thanh Liêm; Đồ án quy hoạch do Công ty CP Tập đoàn T&T đề xuất; Báo cáo: đề xuất mở rộng diện tích Khu Công nghiệp trên địa bàn; việc rà soát quỹ đất 20% của các dự án phát triển nhà ở thương mại, dự án đầu tư phát triển đô thị; đề xuất nguồn nguyên liệu phục vụ dự án trọng điểm về công nghiệp, thương mại, dịch vụ; Các vụ việc, đơn thư phức tạp, kéo dài; Rà soát Chương trình hành động 54 của Tỉnh uỷ thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khoá XII; về tổng kết đánh giá việc thực hiện thí điểm mô hình hợp nhất Văn phòng Huyện uỷ với Văn phòng HĐND & UBND huyện; Báo cáo kết quả công tác Quý I, nhiệm vụ trọng tâm Quý II/2021 của Tỉnh uỷ;
+ Thảo luận 05 dự thảo Nghị quyết của BTV Tỉnh uỷ: về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ Đảng; về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác quản lý thu, chi ngân sách, chống thất thu trên địa bàn tỉnh; về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác GPMB phục vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025; về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác quản lý đất đai, đô thị trên địa bàn; về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác lập, quản lý và thực hiện quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021-2030; dự thảo Chỉ thị của BTV Tỉnh uỷ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về đẩy mạnh thu hút đầu tư phát triển thương mại, dịch vụ, trọng tâm là giáo dục đào tạo, y tế chất lượng cao và du lịch trên địa bàn thành phố; dự thảo Quy định khung tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; cho ý kiến dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng (02 ngày 22-23/4).
- 26/4: Giao ban Thường trực Tỉnh uỷ.
27/4: + Tỉnh uỷ tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác, giai đoạn 2016-2021
+ (13h30’) Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh đánh giá thực hiện các Nghị quyết chuyên đề của Tỉnh uỷ nhiệm kỳ 2015-2020 (Nghị quyết 04, 05, 07, 08); về xây dựng Trung tâm hành chính huyện Thanh Liêm; kết quả công tác Quý I, nhiệm vụ trọng tâm Quý II/2021 của Tỉnh uỷ; thảo luận dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.
- 28/4: Đ/c Bí thư Tỉnh uỷ tiếp dân tháng 4/2021.