Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lịch làm việc của lãnh đạo

Lịch công tác của ubnd tỉnh

Tuần 50 : Từ ngày 06/12/2021 đến ngày 12/12/2021

◄ Tuần truớc |  Tuần hiện tại |  Tuần sau ►

Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
07:30-17:00 Kỳ họp HĐND tỉnh thường lệ cuối năm 2021 (Sáng từ 7h15', chiều từ 13h30') LĐUB LĐVP HT UBND tỉnh
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
07:30-17:00 Kỳ họp HĐND tỉnh thường lệ cuối năm 2021 (Sáng từ 7h30', chiều từ 13h30') LĐUB LĐVP t
08:00-11:30 Hội nghị trực tuyến Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW và Tổng kết 10 năm thi hành Luật HTX năm 2012 trong lĩnh vực phi nông nghiệp. Đ/c Vượng- PCT Đ/c Việt- PCVP, đ/c Long NN Phòng 320
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
07:30-11:30 Kỳ họp HĐND tỉnh thường lệ cuối năm 2021. LĐUB LĐVP HT UBND tỉnh
14:00-17:00 Giao ban Thường trực Tỉnh uỷ Đ/c Chủ tịch Đ/c CVP, đ/c Hùng TH Tỉnh ủy
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
08:00-11:30 Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai Kết luận và Quy định của Trung ương về công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng (trực tuyến). LĐUB Đ/c CVP Phòng 320
13:30-17:00 Hội nghị UBND tỉnh triển khai Nghị quyết của HĐND tỉnh và giao Kế hoạch năm 2022. LĐUB LĐVP, đ/c Ân HT UBND tỉnh
14:00-17:00 Giao ban Uỷ ban nhân dân tỉnh LĐUB Đ/c CVP, đ/c Hùng TH Phòng 203
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
08:00-11:30 Hội nghị tổng kết công tác quốc phòng địa phương năm 2021. Đ/c Chủ tịch Đ/c CVP, đ/c Thế Bộ CHQS tỉnh
08:00-11:30 Nghe báo cáo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TU của Tỉnh ủy về đẩy mạnh phát triển thương mại - dịch vụ, trọng tâm là du lịch và logistics tỉnh Hà Nam giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 10/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển đô thị Phủ Lý đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Đ/c Chức- PCT Đ/c Tuấn Anh- PCVP, đ/c Vinh Phòng 203
08:00-11:30 Hội nghị nghe Sở Y tế báo cáo tình hình triển khai công tác tiêm vắc xin Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Đ/c Dưỡng- PCT Đ/c Thọ- PCVP, đ/c Thanh VX Phòng 309
14:00-17:00 Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2021; triển khai nhiệm vụ năm 2022. Đ/c Chủ tịch Đ/c CVP HT UBND tỉnh
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thứ/Ngày tháng Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
Thứ 2
06/12/2021
07:30-17:00 Kỳ họp HĐND tỉnh thường lệ cuối năm 2021 (Sáng từ 7h15', chiều từ 13h30') LĐUB LĐVP HT UBND tỉnh
Thứ 3
07/12/2021
07:30-17:00 Kỳ họp HĐND tỉnh thường lệ cuối năm 2021 (Sáng từ 7h30', chiều từ 13h30') LĐUB LĐVP t
08:00-11:30 Hội nghị trực tuyến Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW và Tổng kết 10 năm thi hành Luật HTX năm 2012 trong lĩnh vực phi nông nghiệp. Đ/c Vượng- PCT Đ/c Việt- PCVP, đ/c Long NN Phòng 320
Thứ 4
08/12/2021
07:30-11:30 Kỳ họp HĐND tỉnh thường lệ cuối năm 2021. LĐUB LĐVP HT UBND tỉnh
14:00-17:00 Giao ban Thường trực Tỉnh uỷ Đ/c Chủ tịch Đ/c CVP, đ/c Hùng TH Tỉnh ủy
Thứ 5
09/12/2021
08:00-11:30 Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai Kết luận và Quy định của Trung ương về công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng (trực tuyến). LĐUB Đ/c CVP Phòng 320
13:30-17:00 Hội nghị UBND tỉnh triển khai Nghị quyết của HĐND tỉnh và giao Kế hoạch năm 2022. LĐUB LĐVP, đ/c Ân HT UBND tỉnh
14:00-17:00 Giao ban Uỷ ban nhân dân tỉnh LĐUB Đ/c CVP, đ/c Hùng TH Phòng 203
Thứ 6
10/12/2021
08:00-11:30 Hội nghị tổng kết công tác quốc phòng địa phương năm 2021. Đ/c Chủ tịch Đ/c CVP, đ/c Thế Bộ CHQS tỉnh
08:00-11:30 Nghe báo cáo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TU của Tỉnh ủy về đẩy mạnh phát triển thương mại - dịch vụ, trọng tâm là du lịch và logistics tỉnh Hà Nam giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 10/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển đô thị Phủ Lý đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Đ/c Chức- PCT Đ/c Tuấn Anh- PCVP, đ/c Vinh Phòng 203
08:00-11:30 Hội nghị nghe Sở Y tế báo cáo tình hình triển khai công tác tiêm vắc xin Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Đ/c Dưỡng- PCT Đ/c Thọ- PCVP, đ/c Thanh VX Phòng 309
14:00-17:00 Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2021; triển khai nhiệm vụ năm 2022. Đ/c Chủ tịch Đ/c CVP HT UBND tỉnh
Thứ 7
11/12/2021
...
Chủ nhật
12/12/2021
...
Bấm vào tải file nội dung,
Ghi chú tuần
- 11-12/12: Trực cơ quan: Đ/c CVP, đ/c Hương VT, đ/c Thanh- LT.
- 12/12: Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh tham gia Đoàn công tác của Chủ tịch Quốc hội tham dư Hội nghị thường niên Diễn đàn Nghị viện Châu Á Thái Bình Dương lần thứ 29 tại Hàn Quốc, thăm Hàn Quốc và Ấn Độ (từ ngày 12/12-19/12/2021).