Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Mô hình điểm về làm theo gương Bác ở Đảng bộ xã Thanh Bình

Tin tức - Sự kiện  
Mô hình điểm về làm theo gương Bác ở Đảng bộ xã Thanh Bình
Thực hiện chỉ đạo của huyện, Đảng uỷ xã Thanh Bình đã quyết định lựa chọn xây dựng mô hình "Cán bộ, đảng viên chi bộ cơ quan xã nâng cao tinh thần trách nhiệm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện hoàn thành các tiêu chí về đích NTM" làm khâu đột phá. Đây cũng là mô hình điểm về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Đảng bộ huyện Thanh Liêm.

 Hết năm 2016, xã Thanh Bình, Thanh Liêm đã hoàn thành 15/19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới (NTM). 4 tiêu chí còn lại gồm: giao thông, thủy lợi, y tế, cơ sở vật chất văn hóa, trường học xã đang phấn đấu hoàn thành trong năm 2017. Do đó, khi có chỉ đạo của Huyện ủy, bám sát yêu cầu thực tiễn địa phương, Đảng ủy xã Thanh Bình quyết định lựa chọn xây dựng mô hình "Cán bộ, đảng viên (CBĐV) Chi bộ cơ quan xã nâng cao tinh thần trách nhiệm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện hoàn thành các tiêu chí về đích NTM" làm khâu đột phá. Đây cũng là mô hình điểm về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Đảng bộ huyện Thanh Liêm.

Để triển khai mô hình thiết thực, hiệu quả, bên cạnh chủ động quán triệt nghiêm túc các nội dung Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", Đảng bộ xã xây dựng kế hoạch thực hiện mô hình điểm đến toàn thể CBĐV. Cùng đó, xác định rõ nội dung công việc cụ thể cần làm, tiến độ, thời gian thực hiện gắn với từng lĩnh vực công tác nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của tập thể chi bộ, tinh thần trách nhiệm, tính chủ động sáng tạo của mỗi CBĐV trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện, phấn đấu hoàn thành các tiêu chí còn lại; củng cố, nâng cao chất lượng tiêu chí đã đạt được.

Đồng thời, xác định rõ trách nhiệm cá nhân, người đứng đầu trong tổ chức thực hiện. Theo đó, người đứng đầu phải đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách, tác phong làm việc phải sâu sát, nói đi đôi với làm, lắng nghe, đối thoại với nhân dân; chống bệnh thành tích, quan liêu, hình thức. Ngoài ra, tùy điều kiện, tình hình thực tiễn, chức năng, nhiệm vụ mỗi CBĐV xác định thêm nội dung đột phá trong "học tập và làm theo Bác". Kết quả mô hình sẽ là bài học kinh nghiệm để nhân rộng trong toàn đảng bộ, qua đó tăng cường vai trò lãnh đạo, nêu cao tinh thần trách nhiệm của CBĐV, duy trì bền vững chất lượng các tiêu chí NTM.

Ngay sau khi kế hoạch được triển khai, nhiều CBĐV trong chi bộ đã chủ động xây dựng chương trình công tác phù hợp với lĩnh vực, nhiệm vụ chuyên môn được giao, xác định rõ thời gian thực hiện. Đơn cử như CBĐV phụ trách lĩnh vực văn hóa đưa ra giải pháp tập trung thực hiện tiêu chí nâng cao chất lượng cơ sở vật chất văn hóa. Theo đó, tham mưu, phối hợp với các thôn, xóm kiểm tra, rà soát, tìm giải pháp củng cố cơ sở vật chất thiết chế văn hóa phục vụ nhu cầu sinh hoạt của nhân dân. Trước mắt, củng cố các sân tập thể thao khu vực trung tâm xã, đẩy mạnh hoạt động của các câu lạc bộ văn hóa, thể thao. Cùng đó, thường xuyên tham mưu tổ chức hoạt động giao lưu, thi đấu giữa các câu lạc bộ thôn, xóm. Đồng thời, duy trì, giữ vững 6/6 làng văn hóa, phấn đấu tỷ lệ hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa hằng năm trên 92%.

Xác định tăng thu nhập cho người dân là điểm tựa để thực hiện các tiêu chí khác trong xây dựng NTM, CBĐV phụ trách lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp đã chọn nội dung làm tốt vai trò tham mưu với cấp ủy, chính quyền chỉ đạo các ngành, đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mùa vụ, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Trong đó, chú trọng triển khai thực hiện các đề án phát triển sản xuất nông nghiệp: cánh đồng mẫu, mô hình lúa chất lượng cao, lúa hàng hóa gắn với duy trì nghề thêu ren truyền thống, mô hình sản xuất nấm ăn, phát triển chăn nuôi hộ gia đình quy mô phù hợp. Đồng thời, tăng cường vận động người dân đẩy mạnh phát triển kinh doanh thương mại, dịch vụ, qua đó nâng cao thu nhập lên mức đạt và vượt chuẩn tiêu chí NTM; trước mắt phấn đấu thu nhập bình quân đầu người năm 2017 đạt 37 triệu đồng.

Cụ thể hóa nội dung học tập, làm theo phong cách Bác Hồ, với những tiêu chí đã hoàn thành, mỗi CBĐV được chi bộ phân công trực tiếp phụ trách sẽ thường xuyên bám sát cơ sở, kịp thời tham mưu với cấp ủy, chính quyền có biện pháp duy trì, nâng cao chất lượng. Theo đồng chí Phạm Đức Văn, Phó Bí thư Đảng ủy xã, việc triển khai mô hình được chi bộ xác định gắn kết chặt chẽ với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đồng thời, bảo đảm triển khai sâu rộng, thường xuyên, liên tục, làm đâu chắc đó, thời gian, kết quả thực hiện phù hợp, cụ thể. Đặc biệt, CBĐV phát huy vai trò gương mẫu, thường xuyên bám sát cơ sở làm tốt công tác tư tưởng, thuyết phục, vận động nhân dân đồng thuận thực hiện.

Kết quả được CBĐV báo cáo cụ thể trong mỗi kỳ sinh hoạt chi bộ, đánh giá kết quả đã làm được, chưa làm được, nguyên nhân tồn tại, giải pháp thực hiện thời gian tiếp theo. Song song với đó, Đảng ủy xã tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc, hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện gắn với đẩy mạnh các phong trào thi đua, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, lấy đó làm tiêu chí đánh giá kết quả công tác ở từng đơn vị, cá nhân CBĐV. Đồng thời, nêu cao vai trò tiền phong gương mẫu của người đứng đầu trong thực hiện, tạo ảnh hưởng tích cực trong quần chúng nhân dân. Mặt khác, chi bộ thực hiện tốt việc tiếp nhận thông tin của nhân dân dưới mọi hình thức về những vấn đề liên quan đến xây dựng NTM để có biện pháp khắc phục kịp thời.

Theo ghi nhận bước đầu, hầu hết CBĐV trong toàn Đảng bộ xã cho rằng nội dung xây dựng mô hình điểm có ý nghĩa thiết thực, quan trọng, phù hợp với tình hình thực tiễn khi mà Thanh Bình đang phấn đấu năm 2017 về đích NTM. Với cách làm, hướng đi đúng, hy vọng mô hình "CBĐV Chi bộ cơ quan xã nâng cao tinh thần trách nhiệm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện hoàn thành các tiêu chí về đích NTM" ở Đảng bộ xã Thanh Bình sẽ trở thành điểm sáng về phát huy tính tiền phong, gương mẫu của CBĐV trong phong trào xây dựng NTM./.

 

Chi bộ Cơ quan xã Thanh Bình thảo luận kế hoạch thực hiện mô hình điểm "Cán bộ, đảng viên Chi bộ Cơ quan xã nâng cao tinh thần trách nhiệm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện hoàn thành các tiêu chí về đích nông thôn mới”.