Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Chiến lược - Quy hoạch - Kế hoạch Quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị  
30/07/2019
Ngày 19/7/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1377/QĐ-UBND về việc Phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng đô thị huyện lỵ Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam đến năm 2040.
11/09/2014
Ngày 08/2/2013, Bộ xây dựng ban hành Thông tư Hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị
11/09/2014
Ngày 07/4/2010, Chính phủ ban hành Nghị định Về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị
11/09/2014
Ngày 24/1/2005, Chính phủ ban hành Nghị định số 08/2005/NĐ-CP về quy hoạch xây dựng
11/09/2014
Ngày 11/9/2007, UBND tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định V/v thành lập Trung tâm quy hoạch Đô thị - Nông thôn tỉnh Hà Nam
11/09/2014
Ngày 11/9/2007, UBND tỉnh Hà Nam ban hành quyết định phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị và khu dân cư nông thôn tỉnh Hà Nam đến năm 2020
11/09/2014
Ngày 07/5/2008, UBND tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định phê duyệt quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn xã Thanh Nghị - huyện Thanh Liêm - tỉnh Hà Nam
11/09/2014
Ngày 18 tháng 4 năm 2005 UBND tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định số 627/QĐ-UB V/v phê duyệt quy hoạch chi tiết cụm TTCN làng nghề xã Kim Bình, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam
11/09/2014
Ngày 16/8/2012 Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam đã ra quyết định số 1086/QĐ-UBND về Phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu đất giáp kè sông Đáy thuộc thôn 1, xã Phù Vân, thành phố Phủ Lý.
12
Previous Page 1-15 Next Page