Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
10/11/2023
Sáng ngày 09/11/2023, Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý thông tin và truyền thông (Bộ Thông tin và Truyền thông) phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nam tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức kỹ năng thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo.
11/01/2023
Ngày 10/01/2023, Cục Thuế tỉnh Hà Nam ban hành Thông báo số 26/TB-CTHNA về việc ban hành Thể lệ Chương trình “Hóa đơn may mắn”.
28/12/2022
Ngày 26/12/2022, UBND tỉnh ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Hà Nam kèm theo Quyết định số 63/2022/QĐ-UBND.
28/12/2022
Năm 2022, công tác tuyên truyền về phòng, chống rác thải nhựa đã bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch sản xuất công nghiệp và bảo vệ môi trường của tỉnh. Qua tuyên truyền góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành và của cộng đồng về ảnh hưởng của ô nhiễm môi trường do sử dụng đồ nhựa một lần và túi ni lông khó phân hủy trong sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt; làm thay đổi từ nhận thức thành hành động cụ thể, tiến tới từ bỏ thói quen sử dụng đồ nhựa khó phân hủy sử dụng một lần và thay thế bằng sản phẩm thân thiện với môi trường.
28/12/2022
Năm 2022, công tác tuyên truyền, quảng bá ASEAN được triển khai đồng bộ, góp phần nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và người dân về ASEAN; quảng bá về con người, văn hóa, tiềm năng đầu tư, những thành tựu đổi mới và hội nhập của Hà Nam đến với cộng đồng ASEAN.
28/12/2022
Ngày 21/12/2022, Ban Chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm tỉnh ban hành Kế hoạch số 135/KH-BCĐ về triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Quý Mão và mùa Lễ hội Xuân 2023.
10/12/2022
Vừa qua, UBND tỉnh Hà Nam ban hành Kế hoạch số 3036/KH-UBND về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2023 trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
03/12/2022
Ngày 01/12/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chỉ thị số 07/CT- UBND về việc tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân 2023.
01/12/2022
Thời gian qua, được sự quan tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, hoạt động tín dụng chính sách xã hội đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Hà Nam đã thực sự đi vào cuộc sống. Tín dụng chính sách tạo điều kiện và khuyến khích hộ nghèo, hộ cận nghèo phấn đấu tự vươn lên thoát nghèo bền vững; trợ giúp người nghèo bằng cách cho vay vốn, hướng dẫn cách thức làm ăn.
30/11/2022
Thực hiện Công điện số 1123/CĐ-TTg ngày 25/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến cá độ bóng đá và Văn bản số 4072/BCĐ138/CP ngày 23/11/2022 của Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm của Chính phủ về việc phối hợp thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự tết Nguyên đán Quý Mão 2023, ngày 29/11/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành Công văn số 3232/UBND-TCDNC về việc tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.
26/11/2022
BHXH Việt Nam vừa ban hành Quyết định số 3504/QĐ-BHXH ngày 21/11/2022 về Quy trình thí điểm giải quyết hưởng và chi trả trợ cấp mai táng theo TTHC liên thông Đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú - Trợ cấp mai táng phí trên Cổng DVC quốc gia theo Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 6/1/2022 của Thủ tướng Chính phủ và giải quyết hưởng, chi trả trợ cấp tuất một lần, trợ cấp tuất hằng tháng sau khi hưởng trợ cấp mai táng theo thủ tục liên thông tại BHXH TP.Hà Nội và BHXH tỉnh Hà Nam.
21/11/2022
Ngày 18/11/2022, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn số 1347/STTTT-TTBCXB về việc tuyên truyền kỷ niệm 50 năm Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” (12/1972 - 12/2022).
21/11/2022
Ngày 23/10/2012, Chính phủ ban hành Nghị định số 88/2012/NĐ-CP quy định về hoạt động thông tin, báo chí của nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam.
14/11/2022
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 3049/UBND-VXNV ngày 11/11/2022 về việc tăng cường công tác phòng, chống các dịch bệnh trên địa bàn tỉnh, ngày 14/11/2022, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn số 1316/STTTT-TTBCXB về việc tuyên truyền công tác phòng, chống các dịch bệnh trên địa bàn tỉnh.
12345678910...
Previous Page 1-15 Next Page
09/10/2023
Để góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, vấn đề cần quan tâm hiện nay là phải nhận thức đúng đắn, thực hiện đồng bộ việc nâng cao hiệu quả, tăng cường tính chiến đấu và bảo đảm tính thuyết phục trong “cuộc chiến” giữ gìn, bảo vệ vị thế, uy tín, thanh danh của Đảng Cộng sản Việt Nam và bản chất chế độ chính trị-xã hội ưu việt mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn.
08/02/2023
Các Bộ trưởng nhấn mạnh cần nâng cao hiệu quả hoạt động của ASEAN, nhất trí giao các cơ quan liên quan nghiên cứu các biện pháp hỗ trợ quá trình này. Các nước nhất trí trước mắt sẽ xem xét một số nội dung như: Tăng cường vai trò, chức năng của Ủy ban các Đại diện Thường trực tại ASEAN (CPR), Ban Thư ký ASEAN và Tổng Thư ký ASEAN; nâng cao hiệu quả điều phối liên ngành, liên trụ cột và đề xuất giải pháp huy động nguồn lực cho các hoạt động của ASEAN.