Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
17/01/2020
Ngày 13/01/2020, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 75/KH-UBND Thi tuyển công chức hành chính tỉnh Hà Nam năm 2020.
17/01/2020
Ngày 15 tháng 01 năm 2020, UBND tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định số 182/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2019.
17/01/2020
Ngày 15 tháng 01 năm 2020, UBND tỉnh Hà Nam ban hành Chỉ thị số 01/CT-UBND về nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự năm 2020.
11/01/2020
Ngày 27/12/2019, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 3957/KH-UBND về việc bắn pháo hoa đêm giao thừa tết Nguyên đán Canh Tý 2020.
09/01/2020
Ngày 30/12/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định đánh giá, xét công nhận và công bố “Xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểm mới” tỉnh Hà Nam giai đoạn 2018 - 2020 (kèm theo Quyết định số 2971/QĐ-UBND).
03/01/2020
Ngày 20/12/2019, UBND tỉnh ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Hà Nam (kèm theo Quyết định số 49/2019/QĐ-UBND).
27/12/2019
Ngày 20/12/2019, UBND tỉnh ban hành Quy định tạm thời Bảng giá đất giai đoạn năm 2020 - 2024 trên địa bàn tỉnh Hà Nam (kèm theo Quyết định số 48/2019/QĐ-UBND).
16/12/2019
Ngày 10/12/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2722/QĐ-UBND công bố đơn giá xây dựng công trình phần lắp đặt đường dây tải điện, lắp đặt trạm biến áp và phần thí nghiệm điện đường dây, trạm biến áp trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
26/11/2019
Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện, Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác vận động hiến máu tình nguyện, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh ban hành Kế hoạch số 55/KH-BCĐ về thực hiện vận động hiến máu tình nguyện trên địa bàn tỉnh năm 2020.
26/11/2019
Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em đã được Chính phủ thiết lập và do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý.
06/11/2019
Ngày 31/10/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 3250/KH-UBND về việc tổ chức tuyển dụng giáo viên trung học cơ sở hạng III, giáo viên tiểu học hạng IV, giáo viên mầm non hạng IV năm 2019.
04/11/2019
Ngày 23/10/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 41/2019/QĐ-UBND quy định phân cấp quản lý, khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
12345678910...
Previous Page 1-15 Next Page