Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
30/03/2020
Ngày 24/3/2020, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 46-KH/BTGTU về tổ chức Cuộc thi trắc nghiệm “Tìm hiểu 90 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng”.
03/02/2020
Ngày 17/01/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 147/KH-UBND thực hiện chuyển đổi IPv4 sang IPv6 cho hệ thống công nghệ thông tin, Internet của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2021.
17/01/2020
Ngày 13/01/2020, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 75/KH-UBND Thi tuyển công chức hành chính tỉnh Hà Nam năm 2020.
17/01/2020
Ngày 15 tháng 01 năm 2020, UBND tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định số 182/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2019.
17/01/2020
Ngày 15 tháng 01 năm 2020, UBND tỉnh Hà Nam ban hành Chỉ thị số 01/CT-UBND về nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự năm 2020.
11/01/2020
Ngày 27/12/2019, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 3957/KH-UBND về việc bắn pháo hoa đêm giao thừa tết Nguyên đán Canh Tý 2020.
09/01/2020
Ngày 30/12/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định đánh giá, xét công nhận và công bố “Xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểm mới” tỉnh Hà Nam giai đoạn 2018 - 2020 (kèm theo Quyết định số 2971/QĐ-UBND).
03/01/2020
Ngày 20/12/2019, UBND tỉnh ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Hà Nam (kèm theo Quyết định số 49/2019/QĐ-UBND).
27/12/2019
Ngày 20/12/2019, UBND tỉnh ban hành Quy định tạm thời Bảng giá đất giai đoạn năm 2020 - 2024 trên địa bàn tỉnh Hà Nam (kèm theo Quyết định số 48/2019/QĐ-UBND).
16/12/2019
Ngày 10/12/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2722/QĐ-UBND công bố đơn giá xây dựng công trình phần lắp đặt đường dây tải điện, lắp đặt trạm biến áp và phần thí nghiệm điện đường dây, trạm biến áp trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
26/11/2019
Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện, Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác vận động hiến máu tình nguyện, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh ban hành Kế hoạch số 55/KH-BCĐ về thực hiện vận động hiến máu tình nguyện trên địa bàn tỉnh năm 2020.
12345678910...
Previous Page 1-15 Next Page