Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Tin theo lĩnh vực Cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2021  
01/03/2021
Bắt đầu từ ngày 1/3, Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) chính thức tiến hành Tổng điều tra kinh tế năm 2021 trên phạm vi cả nước.
25/02/2021
Sáng ngày 25/02/2021, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế tỉnh tổ chức hội nghị triển khai nghiệp vụ Tổng điều tra kinh tế năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hà Nam.