Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Phản ánh tình hình thi hành pháp luật  
24/04/2013
Trong 02 ngày (22 - 23/4/2013), Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh do ông Trần Xuân Hùng, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn đã tổ chức giám sát thực hiện chính sách pháp luật về bảo hiểm y tế (BHYT) giai đoạn 2009 - 2012 tại các cơ quan bảo hiểm xã hội (BHXH) huyện Bình Lục, Duy Tiên và BHXH tỉnh.
11/04/2013
Ngày 09/4/2013, UBND tỉnh Hà Nam ban hành Kế hoạch số 526/KH-UBND triển khai công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm 2013.