Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Tin theo lĩnh vực Thuế điện tử  
05/02/2020
Từ ngày 01/01/2020, Nghị quyết số 829/NQ-UBTVQH14 ngày 17/12/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Hà Nam có hiệu lực thi hành (trong đó: Điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính các xã, thị trấn thuộc huyện Duy Tiên; thành lập thị xã Duy Tiên và các phường, xã thuộc thị xã Duy Tiên; Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Hà Nam). Theo đó, tên các đơn vị hành chính cũ của huyện Duy Tiên đã không còn phù hợp.
03/11/2019
Sáng ngày 01/11/2019, Cục Thuế tỉnh tổ chức hội nghị tuyên dương người nộp thuế và tập huấn chính sách thuế.
09/10/2019
Thực hiện Nghị định số 108/2018/NĐ-CP ngày 23/8/2018 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp; Kể từ ngày 10/10/2018 (ngày Nghị định số 108/2018/NĐ-CP có hiệu lực thi hành), Doanh nghiệp (các loại hình doanh nghiệp - Mã số doanh nghiệp 10 số, Chi nhánh - mã số doanh nghiệp 13 số) không thành lập chi nhánh nhưng được quyền thành lập địa điểm kinh doanh tại tỉnh, thành phố khác với nơi Doanh nghiệp đóng trụ sở.
03/10/2019
Nhằm đảm bảo quyền lợi của người nộp thuế, đồng thời đảm bảo tính công bằng trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước, chống thất thu ngân sách nhà nước, Cục Thuế tỉnh Hà Nam thực hiện công khai thông tin người nộp thuế đã cưỡng chế và người nộp thuế không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh nhưng còn nợ thuế tại thời điểm ngày 30/9/2019 - đợt II năm 2019 gồm 137 doanh nghiệp và 01 hộ kinh doanh.
28/08/2019
Từ ngày 06/5/2019, Ngành Thuế Việt Nam đã triển khai Hệ thống thuế điện tử - eTax tới toàn thể doanh nghiệp và người nộp thuế. Hệ thống này thay thế các hệ thống trước đây (Khai thuế điện tử - iHTKK; Nộp thuế điện tử - NTĐT) mà doanh nghiệp và người nộp thuế đã thực hiện.
05/08/2019
Nhằm đảm bảo quyền lợi của người nộp thuế, đồng thời đảm bảo tính công bằng trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước, chống thất thu ngân sách nhà nước, Cục Thuế tỉnh Hà Nam thực hiện công khai thông tin người nộp thuế đã cưỡng chế và người nộp thuế không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh nhưng còn nợ thuế tại thời điểm ngày 31/7/2019 - đợt I năm 2019 gồm 142 doanh nghiệp và 01 hộ kinh doanh.
01/04/2019
Ngày 27/3/2019, Cục Thuế tỉnh Hà Nam ban hành Công văn số 916/CT-TTHTNNT về thời hạn nộp Hồ sơ quyết toán thuế năm 2018.
1234
Previous Page 1-15 Next Page