Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Tin theo lĩnh vực Thuế điện tử  
13/08/2020
Ngày 27/7/2020, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 979/2020/UBTVQH14 sửa đổi, bổ sung tiểu mục 2, mục I Biểu thuế bảo vệ môi trường quy định tại khoản 1, Điều 1, Nghị quyết số 579/2018/UBTVQH14 ngày 26/9/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Biểu thuế bảo vệ môi trường. Theo đó, mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay là 2.100 đồng/lít được áp dụng từ ngày 01/8/2020 đến hết ngày 31/12/2020.
17/07/2020
Thực hiện Chương trình công tác năm 2020, Cục Thuế tỉnh Hà Nam dự kiến tổ chức Hội nghị tập huấn chính sách thuế mới và đối thoại Người nộp thuế trên địa bàn tỉnh Hà Nam từ cuối quý 3/2020 và quý 4/2020.
05/02/2020
Từ ngày 01/01/2020, Nghị quyết số 829/NQ-UBTVQH14 ngày 17/12/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Hà Nam có hiệu lực thi hành (trong đó: Điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính các xã, thị trấn thuộc huyện Duy Tiên; thành lập thị xã Duy Tiên và các phường, xã thuộc thị xã Duy Tiên; Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Hà Nam). Theo đó, tên các đơn vị hành chính cũ của huyện Duy Tiên đã không còn phù hợp.
03/11/2019
Sáng ngày 01/11/2019, Cục Thuế tỉnh tổ chức hội nghị tuyên dương người nộp thuế và tập huấn chính sách thuế.
12345
Previous Page 1-15 Next Page