Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Tin theo lĩnh vực Chuyển đổi số  
28/12/2022
Chuyển đổi số là xu hướng phát triển tất yếu, mang lại nhiều cơ hội, đồng thời đặt ra nhiều thách thức, tác động mạnh mẽ đến tất cả các cấp, các ngành, lĩnh vực, đời sống kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng, làm thay đổi căn bản, toàn diện hoạt động chỉ đạo, điều hành, quản lý của cấp ủy, chính quyền các cấp, hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, phương thức sống, làm việc của người dân...
25/12/2022
Sáng ngày 25/12/2022, Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 01 năm triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06) và tổng kết hoạt động của Ủy ban Chuyển đổi số quốc gia năm 2022. Ông Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị - Thủ tướng Chính phủ - Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số; ông Vũ Đức Đam - Ủy viên Trung ương Đảng - Phó Thủ tướng Chính phủ - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi dự và chủ trì hội nghị.
09/12/2022
Ngày 05/12/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 2243/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thực hiện số hóa trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
07/12/2022
BHXH Việt Nam vừa có Quyết định 3509/QĐ-BHXH ban hành Quy trình thí điểm việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính liên thông điện tử: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia theo Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ.
26/11/2022
Thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Đề án số 06, thời gian qua, Tổ công tác Đề án số 06 tỉnh Hà Nam đã chỉ đạo triển khai quyết liệt và đạt được một số kết quả đáng ghi nhận.
21/11/2022
Sáng ngày 21/11/2022, đoàn công tác của Chính phủ do ông Vũ Đức Đam - Ủy viên Trung ương Đảng - Phó Thủ tướng Chính phủ làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với tỉnh Hà Nam về tình hình triển khai Đề án 06.
08/11/2022
Thực hiện Đề án "Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" (Đề án 146), thời gian qua, Hà Nam đã tích cực triển khai và đạt được những kết quả rất đáng ghi nhận.
14/10/2022
Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; ngày 22/4/2022, Thủ tướng Chính phủ - Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số đã có quyết định chọn ngày 10-10 hằng năm là Ngày Chuyển đổi số Quốc gia.
14/10/2022
Chiều ngày 14/10/2022, UBND tỉnh tổ chức hội nghị triển khai các giải pháp đẩy mạnh thực hiện Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06). Ông Trương Quốc Huy - Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh - Tổ trưởng Tổ công tác Đề án 06 của tỉnh dự và chủ trì hội nghị.
10/10/2022
Sáng ngày 10/10, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, dự chương trình Ngày Chuyển đổi số quốc gia.
10/10/2022
Sáng ngày 10/10, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, dự chương trình Ngày Chuyển đổi số quốc gia do Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức. Năm 2022 là năm đầu tiên Ngày Chuyển đổi số quốc gia được tổ chức.
10/10/2022
Thời gian qua, tình hình an toàn, an ninh mạng diễn biến phức tạp, khó kiểm soát đối với các nước.
03/10/2022
Xem chi tiết tại đây!
20/09/2022
Thực hiện Quyết định số 505/QĐ-TTg ngày 22/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Chuyển đổi số quốc gia; Quyết định số 1092/QĐ-BTTTT ngày 16/6/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt Kế hoạch triển khai Quyết định số 505/QĐ-TTg ngày 22/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Chuyển đổi số quốc gia, UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch tổ chức hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia (10/10) năm 2022 nhằm mục đích: Đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ về chuyển đổi số quốc gia, thực hiện có hiệu quả Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; nâng cao nhận thức của người dân toàn xã hội về vai trò, ý nghĩa và lợi ích của chuyển đổi số; thúc đẩy sự tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị, hoạt động đồng bộ tất cả các cấp, các ngành và huy động sự tham gia của toàn dân bảo đảm sự thành công của công cuộc chuyển đổi số.
1234
Previous Page 1-15 Next Page