Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Thông tin tuyên truyền, phổ biến Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch  
10/04/2021
Tiếp tục đấu tranh vạch trần thủ đoạn gây nhiễu loạn thông tin, xuyên tạc công tác bầu cử Quốc hội; luận điệu xuyên tạc tình hình nhân quyền, phỉ báng các anh hùng liệt sĩ, âm mưu giết người, khủng bố của "Triều đại Việt"..., là những thông tin chính trong Bản tin bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái tuần này.
02/04/2021
Đấu tranh vạch trần âm mưu, luận điệu xuyên tạc phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Quốc hội; thủ đoạn “ăn vạ” phía sau chiêu trò tự ứng cử; bắt giữ, xử lý một số đối tượng lợi dụng dân chủ để tuyên truyền chống Nhà nước, kích động biểu tình, bạo loạn trên không gian mạng…, là những thông tin chính trong Bản tin bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái tuần này.
31/03/2021
Từ chủ trương, chính sách của Đảng đến Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước đều khuyến khích người có đức, có tài tự ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH), đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) để góp sức xây dựng đất nước.
31/03/2021
Càng gần đến ngày bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, các thế lực thù địch càng đẩy mạnh việc xuyên tạc công tác tổ chức bầu cử, cổ xúy cho một số đối tượng tự xưng là “nhà dân chủ” tự ứng cử, nói xấu các nhân sự là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, kêu gọi “tẩy chay bầu cử”...
27/03/2021
Khẳng định vai trò to lớn của thanh niên trong sự nghiệp cách mạng, là một bộ phận quan trọng của dân tộc, rường cột của quốc gia; bác bỏ những luận điệu xuyên tạc về bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp; quan điểm của Cục Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử về giải pháp ngăn chặn nội dung xấu trên mạng xã hội; vạch trần bộ mặt thật của tổ chức khủng bố Việt Tân và đối tượng Trần Quyết Thắng- một phần tử câu kết chặt chẽ với tổ chức phản động VOICE (ngoại vi của Việt Tân)... Đó là những thông tin chính trong bản tin bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái do Báo Quân đội nhân dân Điện tử thực hiện tuần này.