Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Thông tin tuyên truyền, phổ biến Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch  
14/06/2021
Tuần qua, các cơ quan báo chí tiếp tục có những bài viết vạch trần luận điệu xuyên tạc, bóp méo sự thật về Quỹ vaccine phòng, chống Covid-19, về bản chất của vụ án Lê Dũng vova, công tác bảo vệ chính trị nội bộ của Đảng.... Bên cạnh đó, nhiều bài báo nêu bật thành công của cuộc bầu cử và công tác phòng, chống Covid-19, qua đó đập tan mọi chiêu trò chống phá hòng vu khống, hạ thấp uy tín của Đảng, Nhà nước ta.
08/06/2021
Bản tin 35 Online tuần này của Báo Quân đội nhân dân (QĐND) Điện tử sẽ tập trung vào các nội dung được báo chí trong và ngoài Quân đội phản ánh đậm nét, với nhiều bài viết phản bác các luận điệu xuyên tạc về hành trình ra đi tìm đường cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh; khẳng định vị trí, vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; bác bỏ những thông tin sai lệch, thiếu khách quan về tình hình tôn giáo ở Việt Nam…
01/06/2021
Dù dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, nhưng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đã diễn ra thành công, đúng pháp luật. Đây là minh chứng rõ nét cho sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, của lòng dân tin Đảng, hướng về Đảng; đập tan mọi chiêu trò, thủ đoạn phá hoại của các thế lực thù địch. Đó là một trong những điểm nhấn của Bản tin 35 Online tuần này.
17/05/2021
Càng gần đến ngày bầu cử, các thế lực thù địch và những kẻ cơ hội chính trị càng ra sức chống phá, xuyên tạc bản chất tốt đẹp của Nhà nước ta. Không còn cơ hội “tự ứng cử” vào Quốc hội và HĐND các cấp, chúng bèn tung trên mạng xã hội, trả lời phỏng vấn báo chí nước ngoài, tán phát cái gọi là “thư ngỏ”, “thư kiến nghị”, “góp ý”, “lời tâm huyết”... với mục đích làm "đục nước béo cò”. Những luận điệu này được che đậy dưới những thủ đoạn tinh vi. Nếu ai mất cảnh giác, có thể lầm tưởng, thậm chí bị dẫn dắt và tin theo.
15/05/2021
Vạch trần và bác bỏ những âm mưu xuyên tạc tính dân chủ, công bằng trong bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp; phủ nhận ý nghĩa lịch sử của Ngày Chiến thắng phát-xít; kiên quyết xử lý những đối tượng sử dụng mạng xã hội để lừa đảo, bôi nhọ cơ quan, tổ chức… là những nội dung chính của Bản tin 35 Online tuần này.
11/05/2021
Bản tin 35 Online tuần này của Báo Quân đội nhân dân Điện tử tập trung giới thiệu các bài viết phản bác các thông tin sai trái, bịa đặt, vạch trần luận điệu phản động, phủ nhận Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, hạ thấp ý nghĩa của Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975), chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7-5-1954); xuyên tạc về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
28/04/2021
Cứ mỗi dịp diễn ra sự kiện chính trị lớn của đất nước thì những phần tử chống đối, cơ hội chính trị, những kẻ núp bóng “dân chủ, nhân quyền” lại điên cuồng chống phá Đảng, Nhà nước, công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN, bằng những luận điệu xuyên tạc, vu khống, đi ngược lại mong muốn và lợi ích của nhân dân ta.
26/04/2021
Trong tuần qua, các tờ báo và trang mạng xã hội đã đăng tải nhiều bài viết phản bác các quan điểm, luận điệu của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị chống phá Đảng, Nhà nước ta, nhất là những thông tin sai trái, bịa đặt về Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4); bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, hòng phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc của nhân dân ta.
21/04/2021
Đại hội XIII của Đảng xác định tầm nhìn, mục tiêu phấn đấu đưa nước ta phát triển trong 5 năm, 10 năm, 25 năm nhân dịp các mốc son lịch sử của dân tộc và Đảng ta. Mục tiêu ấy không chỉ khích lệ, động viên, thúc giục toàn Đảng, toàn dân, toàn quân chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) mà còn chủ động tạo ra thế và lực ngày càng ổn định, vững vàng để đưa đất nước bứt phá, phát triển cùng thời đại.
21/04/2021
“Khát vọng hùng cường” đưa Việt Nam trở thành quốc gia phát triển, có mức thu nhập cao vào năm 2045 được thể hiện rõ trong văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Đó cũng là niềm tin của toàn dân ta. Thế nhưng, lại có những người tỏ ra nghi ngờ về mục tiêu ấy. Thậm chí, họ còn cho rằng, đất nước đã thống nhất gần nửa thế kỷ mà Việt Nam mới phát triển thành nền kinh tế đang phát triển có mức thu nhập trung bình thấp. Như thế, “khát vọng hùng cường” vào năm 2045 là phi thực tế?!
17/04/2021
Tuần qua, các cơ quan báo chí và một số trang mạng xã hội tiếp tục có nhiều bài viết sắc bén phản bác các quan điểm sai trái, chống phá Đảng, Nhà nước ta; nhất là những thông tin sai trái, bịa đặt về tình hình nhân quyền; phá hoại trên mặt trận tư tưởng, văn hóa…. Bên cạnh đó, báo chí quốc tế cũng có những đánh giá tích cực về nhiều mặt ở Việt Nam, qua đó góp phần phản bác những luận điệu xuyên tạc nêu trên.
10/04/2021
Tiếp tục đấu tranh vạch trần thủ đoạn gây nhiễu loạn thông tin, xuyên tạc công tác bầu cử Quốc hội; luận điệu xuyên tạc tình hình nhân quyền, phỉ báng các anh hùng liệt sĩ, âm mưu giết người, khủng bố của "Triều đại Việt"..., là những thông tin chính trong Bản tin bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái tuần này.
02/04/2021
Đấu tranh vạch trần âm mưu, luận điệu xuyên tạc phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Quốc hội; thủ đoạn “ăn vạ” phía sau chiêu trò tự ứng cử; bắt giữ, xử lý một số đối tượng lợi dụng dân chủ để tuyên truyền chống Nhà nước, kích động biểu tình, bạo loạn trên không gian mạng…, là những thông tin chính trong Bản tin bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái tuần này.
01/04/2021
Càng gần đến ngày bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, các thế lực thù địch càng đẩy mạnh việc xuyên tạc công tác tổ chức bầu cử, cổ xúy cho một số đối tượng tự xưng là “nhà dân chủ” tự ứng cử, nói xấu các nhân sự là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, kêu gọi “tẩy chay bầu cử”...
31/03/2021
Từ chủ trương, chính sách của Đảng đến Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước đều khuyến khích người có đức, có tài tự ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH), đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) để góp sức xây dựng đất nước.
12
Previous Page 1-15 Next Page