Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Hide UBND các huyện, thành phố  
30/10/2015
Năm 2015 Trung tâm dạy nghề huyện Duy Tiên đã tổ chức tuyển sinh và mở được 06 lớp đào tạo nghề, trong đó có 05 lớp học nghề may công nghiệp và 01 lớp học nghề trồng và nhân giống nấm thu hút 144 học viên tham gia. Sau 3 tháng được đào tạo, các học viên đã hoàn thành khóa học với kết quả đạt khá và 100% học viên được cấp Chứng chỉ Sơ cấp nghề
07/12/2005
67 học viên là những cán bộ làm công tác tuyên giáo của các đảng bộ cơ sở trong toàn huyện tham gia lớp bồi dưỡng đã được giới thiệu, nghiên cứu, thảo luận 5 chuyên đề về: Công tác tư tưởng; Giáo dục lý luận chính trị; Tuyên truyền, cổ động, văn hoá; Công tác khoa giáo ở cơ sở; Chức năng, nhiệm vụ, tổ chức, hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên
04/01/2017
Thanh Liêm - mảnh đất có vùng văn hóa truyền thống Liễu Đôi, cũng là quê hương của những danh nhân lịch sử vĩ đại như Lê Hoàn, Đinh Công Tráng. Phát huy truyền thống hào hùng của cha ông, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Thanh Liêm đã khắc phục khó khăn, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đã đề ra, từng bước vững vàng trên con đường xây dựng huyện nông thôn mới (NTM).
18/08/2008
Sau khi tái lập tỉnh năm 1997, thị xã Phủ Lý đã nỗ lực phấn đấu, đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội, tiến hành quy hoạch để chính thức trở thành đô thị loại 3 vào ngày 01 tháng 01 năm 2007 và trở thành thành phố trực thuộc tỉnh Hà Nam vào ngày 09 tháng 6 năm 2008 theo nghị định 72/2008/NĐ-CP. Đây là sự kiện rất quan trọng đánh dấu sự phát triển của một thành phố trẻ.