Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Chiến lược - Quy hoạch - Kế hoạch Chính sách ưu đãi, cơ hội đầu tư, các dự án mời gọi vốn đầu tư  
09/09/2014
Dưới đây là danh mục các dự án triển khai trên địa bàn tỉnh Hà Nam có nhu cầu thu hút vốn đầu tư:
09/09/2014
Bao gồm danh mục lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư và danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư
13/05/2014
Trong bối cảnh nền kinh tế trong nước và thế giới còn gặp khó khăn, song nhờ có chủ trương thu hút đầu tư đúng đắn, vừa tuyên truyền quảng bá, vừa trực tiếp mở hội nghị đến một số nước như Nhật Bản, Hàn Quốc để mời gọi đầu tư nên hoạt động thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp (KCN) tỉnh Hà Nam đạt được kết quả tích cực. Với phương châm tạo điều kiện thuận lợi nhất, tối đa cho doanh nghiệp khi đến đầu tư, Hà Nam đang ngày càng trở thành điểm hấp dẫn đối với các nhà đầu tư.
08/04/2013
Ngày 10/12/2012, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 29/2012/QĐ-UBND ban hành Quy định về một số chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư và quản lý, khai thác công trình cấp nước sạch tập trung nông thôn tỉnh Hà Nam giai đoạn 2013 - 2015. Cổng Thông tin điện tử tỉnh Hà Nam giới thiệu toàn văn quyết định này
15/12/2012
Ngày 10/12/2012, UBND tỉnh đã ban bành Quyết định số 29/2012/QĐ-UBND về việc quy định một số chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư và quản lý, khai thác công trình cấp nước sạch tập trung nông thôn tỉnh Hà Nam giai đoạn 2012 - 2015.