Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Tin theo lĩnh vực Thông tin đối ngoại  
22/12/2023
Về phương hướng, nhiệm vụ công tác trong năm 2024, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại đề nghị phải lan tỏa và tranh thủ được những kết quả đối ngoại quan trọng đã đạt được...
12/10/2023
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị, chiều 11-10, Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, triển khai Kết luận số 57-KL/TW ngày 15-6-2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới.
10/03/2023
Chiều tối ngày 09/3/2023, Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai chương trình hành động về ngoại giao kinh tế năm 2023. Ông Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị - Thủ tướng Chính phủ dự và chủ trì hội nghị.
09/01/2023
Ngày 27 tháng 12 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành Kế hoạch số 3485/KH-UBND công tác thông tin đối ngoại tỉnh Hà Nam năm 2023.
13/07/2022
Hội nghị nhấn mạnh phối hợp giữa 4 cơ quan ngày càng chặt chẽ, hiệu quả, nhất là trong công tác nghiên cứu, tham mưu, triển khai các hoạt động đối ngoại, bám sát quy chế thống nhất quản lý đối ngoại, nhờ đó đã góp phần phát huy thế mạnh của trụ cột đối ngoại và sức mạnh tổng hợp của nền ngoại giao Việt Nam.