Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Thông tin tuyên truyền, phổ biến Phòng chống dịch nCoV  
26/05/2022
Ngày 26 tháng 5 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 11/2022/QĐ-UBND quy định cơ chế hỗ trợ chi phí xét nghiệm Sars-CoV-2 trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
23/05/2022
Ngày 22/5/2022, Sở Y tế ban hành Thông báo số 1168/TB-SYT về đánh giá cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Hà Nam (cập nhật đến 12 giờ, ngày 22/5/2022). Cụ thể như sau:
21/05/2022
Ngày 20/5/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn cố 2301/UBND-KGVX về việc rà soát, đẩy mạnh tiêm vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Trong đó chỉ đạo:
16/05/2022
Ngày 15/5/2022, Sở Y tế ban hành Thông báo số 1113/TB-SYT về đánh giá cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Hà Nam (cập nhật đến 12 giờ, ngày 15/5/2022).
12/05/2022
Ngày 10/5/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 1193/UBND-KGVX về việc thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.
09/05/2022
Ngày 08/5/2022, Sở Y tế ban hành Thông báo số 1072/TB-SYT về đánh giá cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Hà Nam (cập nhật đến 12 giờ, ngày 08/5/2022).
06/05/2022
Ngày 01/5/2022, Sở Y tế ban hành Thông báo số 1030/TB-SYT về đánh giá cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Hà Nam (cập nhật đến 12 giờ, ngày 01/5/2022).
26/04/2022
Ngày 24/4/2022, Sở Y tế ban hành Thông báo số 1002/TB-SYT về đánh giá cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Hà Nam (cập nhật đến 12 giờ, ngày 24/4/2022).
26/04/2022
Sáng ngày 26/4/2022, Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến quán triệt việc “làm sạch” dữ liệu tiêm chủng Covid-19 và hướng dẫn triển khai các nhiệm vụ của Tổ công tác triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia, giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án số 06). Ông Nguyễn Thanh Long - Ủy viên Trung ương Đảng - Bộ trưởng Bộ Y tế và Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc - Ủy viên Trung ương Đảng - Thứ trưởng Bộ Công an đồng chủ trì hội nghị.
19/04/2022
Ngày 14/4/2022, Bộ Y tế ban hành Công văn số 1885/BYT-DP về hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 phục vụ Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 năm 2022 (SEA Games 31).
18/04/2022
Ngày 17/4/2022, Sở Y tế ban hành Thông báo số 942/TB-SYT về đánh giá cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Hà Nam (cập nhật đến 12 giờ, ngày 17/4/2022).
13/04/2022
Ngày 24/3/2022, Bộ Giao thông vận tải ban hành Quyết định số 372/QĐ-BGTVT hướng dẫn tạm thời về tổ chức các chuyến bay nội địa chở khách thường lệ đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.
13/04/2022
Ngày 10/4/2022, Sở Y tế ban hành Thông báo số 904/TB-SYT về đánh giá cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Hà Nam (cập nhật đến 12 giờ, ngày 10/4/2022).
04/04/2022
Ngày 03/4/2022, Sở Y tế ban hành Thông báo số 865/TB-SYT về đánh giá cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Hà Nam (cập nhật đến 12 giờ, ngày 03/4/2022).
12345678910...
Previous Page 1-15 Next Page