Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Thông tin tuyên truyền, phổ biến Phòng chống dịch nCoV  
17/04/2023
Bộ Y tế vừa ra khuyến cáo biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo thông điệp 2K (khẩu trang, khử khuẩn) + vaccine + thuốc + điều trị + công nghệ + ý thức người dân và các biện pháp khác.
14/04/2023
Ngày 14/4/2023, UBND tỉnh Hà Nam ban hành Công văn số 706/UBND-VXNV về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.
18/11/2022
Ngày 11 tháng 11 năm 2022, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 350/TB-VPCP về Kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp về kế hoạch tiêm chúng vắc xin phòng COVID-19
27/09/2022
Sáng ngày 27/9/2022, Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến lấy ý kiến đối với dự thảo “Báo cáo đánh giá việc thực hiện Nghị quyết số 30/2021/QH15 của Quốc hội về các chính sách phòng, chống dịch Covid-19”. Ông Vũ Đức Đam - Ủy viên Trung ương Đảng - Phó Thủ tướng Chính phủ dự và chủ trì hội nghị.
26/09/2022
Ngày 25/9/2022, Sở Y tế ban hành Thông báo số 1867/TB-SYT về đánh giá cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Hà Nam (cập nhật đến 12 giờ, ngày 25/9/2022).
26/09/2022
Ngày 26/9/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2591/UBND-KGVX về việc tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.
21/09/2022
Ngày 18/9/2022, Sở Y tế ban hành Thông báo số 1821/TB-SYT về đánh giá cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Hà Nam (cập nhật đến 12 giờ, ngày 18/9/2022).
12/09/2022
Ngày 11/9/2022, Sở Y tế ban hành Thông báo số 1794/TB-SYT về đánh giá cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Hà Nam (cập nhật đến 12 giờ, ngày 11/9/2022).
08/09/2022
Ngày 06/9/2022, Bộ Y tế ban hành Hướng dẫn sử dụng khẩu trang phòng, chống dịch COVID-19 tại nơi công cộng kèm theo Quyết định số 2447/QĐ-BYT.
05/09/2022
Ngày 04/9/2022, Sở Y tế ban hành Thông báo số 1750/TB-SYT về đánh giá cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Hà Nam (cập nhật đến 12 giờ, ngày 04/9/2022).
31/08/2022
Ngày 30/8/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2332/UBND-KGVX về việc đẩy mạnh tiêm vắc xin phòng Covid-19, triển khai các biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh.
29/08/2022
Ngày 28/8/2022, Sở Y tế ban hành Thông báo số 1729/TB-SYT về đánh giá cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Hà Nam (cập nhật đến 12 giờ, ngày 28/8/2022).
23/08/2022
Ngày 21/8/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2207/UBND-KGVX về việc đôn đốc đẩy mạnh tiêm vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn tỉnh.
23/08/2022
Ngày 21/8/2022, Sở Y tế ban hành Thông báo số 1691/TB-SYT về đánh giá cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Hà Nam (cập nhật đến 12 giờ, ngày 21/8/2022).
15/08/2022
Ngày 14/8/2022, Sở Y tế ban hành Thông báo số 1650/TB-SYT về đánh giá cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Hà Nam (cập nhật đến 12 giờ, ngày 14/8/2022).
12345678910...
Previous Page 1-15 Next Page