Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Thông tin tuyên truyền, phổ biến Phòng chống dịch nCoV  
21/09/2022
Ngày 18/9/2022, Sở Y tế ban hành Thông báo số 1821/TB-SYT về đánh giá cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Hà Nam (cập nhật đến 12 giờ, ngày 18/9/2022).
12/09/2022
Ngày 11/9/2022, Sở Y tế ban hành Thông báo số 1794/TB-SYT về đánh giá cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Hà Nam (cập nhật đến 12 giờ, ngày 11/9/2022).
08/09/2022
Ngày 06/9/2022, Bộ Y tế ban hành Hướng dẫn sử dụng khẩu trang phòng, chống dịch COVID-19 tại nơi công cộng kèm theo Quyết định số 2447/QĐ-BYT.
05/09/2022
Ngày 04/9/2022, Sở Y tế ban hành Thông báo số 1750/TB-SYT về đánh giá cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Hà Nam (cập nhật đến 12 giờ, ngày 04/9/2022).
31/08/2022
Ngày 30/8/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2332/UBND-KGVX về việc đẩy mạnh tiêm vắc xin phòng Covid-19, triển khai các biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh.
29/08/2022
Ngày 28/8/2022, Sở Y tế ban hành Thông báo số 1729/TB-SYT về đánh giá cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Hà Nam (cập nhật đến 12 giờ, ngày 28/8/2022).
23/08/2022
Ngày 21/8/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2207/UBND-KGVX về việc đôn đốc đẩy mạnh tiêm vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn tỉnh.
23/08/2022
Ngày 21/8/2022, Sở Y tế ban hành Thông báo số 1691/TB-SYT về đánh giá cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Hà Nam (cập nhật đến 12 giờ, ngày 21/8/2022).
15/08/2022
Ngày 14/8/2022, Sở Y tế ban hành Thông báo số 1650/TB-SYT về đánh giá cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Hà Nam (cập nhật đến 12 giờ, ngày 14/8/2022).
15/08/2022
Ngày 12/8/2022, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 246/TB-VPCP về kết luận của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 tại Phiên họp thứ 16 của Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 trực tuyến với các địa phương.
09/08/2022
Ngày 07/8/2022, Sở Y tế ban hành Thông báo số 1612/TB-SYT về đánh giá cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Hà Nam (cập nhật đến 12 giờ, ngày 07/8/2022).
02/08/2022
Ngày 01/8/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2003/UBND-KGVX về việc tăng cường tiêm vắc xin phòng COVID-19; tăng cường phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm trên địa bàn tỉnh.
02/08/2022
Ngày 31/7/2022, Sở Y tế ban hành Thông báo số 1577/TB-SYT về đánh giá cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Hà Nam (cập nhật đến 12 giờ, ngày 31/7/2022).
29/07/2022
Để tiếp tục chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh có hiệu quả, Sở Y tế có văn bản đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố quan tâm phối hợp chỉ đạo, triển khai một số nội dung cụ thể sau:
29/07/2022
Thực hiện Văn bản số 3896/BYT-DP ngày 22/7/2022 của Bộ Y tế về việc tăng cường triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 và để tiếp tục hướng dẫn đăng ký, triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh đảm bảo an toàn, hiệu quả, Sở Y tế có văn bản đề nghị các sở, ban, ngành, cơ quan cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố:
12345678910...
Previous Page 1-15 Next Page