Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Tin theo lĩnh vực Đại hội Đảng  
09/07/2020
Sáng ngày 09/7/2020, Đảng bộ huyện Bình Lục long trọng tổ chức khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đây là Đảng bộ được Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Nam tin tưởng chọn thực hiện chủ trương bầu trực tiếp Bí thư cấp ủy tại Đại hội.
07/07/2020
05 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Bình Lục đã nỗ lực vượt qua khó khăn, thử thách, giành được nhiều thành tựu trên tất cả các lĩnh vực, góp phần đưa kinh tế - xã hội địa phương ngày càng khởi sắc.
07/07/2020
Sáng ngày 07/7/2020, Đảng bộ huyện Thanh Liêm long trọng tổ chức khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ lần thứ XXX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
01/07/2020
Sáng ngày 30/6/2020, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp (DN) tỉnh long trọng tổ chức khai mạc Đại hội Đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
01/07/2020
Xác định xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ huyện Kim Bảng chú trọng các giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, chất lượng đảng viên, tạo chuyển biến tích cực, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh.
30/06/2020
Chiều ngày 29/6/2020, Đảng bộ Quân sự tỉnh long trọng tổ chức khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
26/06/2020
Trong nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khối lần thứ II; xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tiễn của đảng bộ.
25/06/2020
Sáng ngày 25/6/2020, Đảng bộ thị xã Duy Tiên long trọng tổ chức khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
11/06/2020
Những năm qua, Đảng bộ và nhân dân huyện Bình Lục đã đoàn kết, thống nhất, chủ động, tích cực, sáng tạo, tranh thủ thời cơ thuận lợi, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn thách thức, đã cơ bản hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVII đã đề ra.
10/06/2020
Chiều ngày 09/6/2020, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy tổ chức hội nghị thảo luận, cho ý kiến về dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ Công an tỉnh trình Đại hội đại biểu lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Chương trình, đề án nhân sự đại hội...
09/06/2020
Chiều ngày 08/6/2020, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy tổ chức hội nghị lần thứ 186 thảo luận, cho ý kiến về dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ huyện Lý Nhân trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Chương trình, đề án nhân sự đại hội...
09/06/2020
Sáng ngày 09/6/2020, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy tổ chức hội nghị thảo luận, cho ý kiến về dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh trình Đại hội đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Chương trình, đề án nhân sự đại hội...
09/06/2020
Sáng ngày 09/6/2020, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy tổ chức hội nghị thảo luận, cho ý kiến về dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh trình Đại hội đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Chương trình, đề án nhân sự đại hội...
09/06/2020
Đảng bộ thành phố Phủ Lý hiện có 67 tổ chức cơ sở đảng, trong đó có 323 chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở với tổng số 9.375 đảng viên. Trong những năm qua, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nhằm nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát (KTGS); quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, quy định, hướng dẫn của trung ương, của tỉnh về công tác KTGS và kỷ luật đảng. Công tác KTGS của cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ thành phố đã bám sát các quy định, hướng dẫn của trung ương, của Tỉnh ủy, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương.
06/06/2020
Chiều ngày 05/6/2020, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy tổ chức hội nghị duyệt nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Phủ Lý lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Bà Lê Thị Thủy - Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
12345678910...
Previous Page 1-15 Next Page