Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ngân hàng

Thông tin địa chỉ Địa chỉ hữu ích  
Ngân hàng

I. Thành phố Phủ Lý

1. Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Hà Nam

Địa chỉ: Số 104, đường Nguyễn Viết Xuân, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Phủ Lý

Điện thoại: 02263.840.282; 02263.855.930

2. Ngân hàng Công thương tỉnh Hà Nam

Địa chỉ: Số 211, đường Lê Hoàn, phường Quang Trung, thành phố Phủ Lý

Điện thoại: 02263..852.832

3. Ngân hàng Đầu tư và Phát triển tỉnh Hà Nam
Địa chỉ: Số 210, đường Lê Hoàn, phường Quang Trung, thành phố Phủ Lý

Điện thoại: 02263.852.763

4. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Hà Nam
Địa chỉ: Số 110,  đường Nguyễn Viết Xuân, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Phủ Lý

Điện thoại: 02263.852.593

5. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Nam
Địa chỉ: Số 52, đường Trần Phú,  phường Quang Trung, thành phố Phủ Lý

Điện thoại: 02263.852.847

II. Huyện Bình Lục

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Bình Lục
Địa chỉ: Thị trấn Bình Mỹ, huyện Bình Lục

Điện thoại: 02263.862.406; 02263.860.107

III. Huyện Duy Tiên

1. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Đồng Văn

Địa chỉ: Thị trấn Đồng Văn, xã Duy Minh, huyện Duy Tiên

Điện thoại: 02263.835.452

2. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Duy Tiên

Địa chỉ: Thị trấn Hòa Mạc, huyện Duy Tiên

Điện thoại: 02263.830.741; 02263.830.308

IV. Huyện Kim Bảng

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Kim Bảng
Địa chỉ: Thị trấn Quế, huyện Kim Bảng

Điện thoại: 02263.820.054

V. Huyện Lý Nhân

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Lý Nhân
Địa chỉ: Thị trấn Vĩnh Trụ, huyện Lý Nhân

Điện thoại: 02263.870.548  

VI. Huyện Thanh Liêm

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Thanh Liêm

Địa chỉ: Km số 5, Quốc lộ 1A, xã Thanh Hà, huyện Thanh Liêm

Điện thoại: 02263.880.208