Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ngành Y tế tăng cường công tác chăm sóc người bệnh toàn diện

Các sở ban ngành Sở Y tế  
Ngành Y tế tăng cường công tác chăm sóc người bệnh toàn diện

Thực hiện Chỉ thị 05/CT-BYT của Bộ Y tế về tăng cường công tác chăm sóc người bệnh toàn diện (CSNBTD), Sở Y tế đã chỉ đạo triển khai CSNBTD ở tất cả các khoa lâm sàng tại các bệnh viện theo mô hình “Lấy người bệnh làm trung tâm”. Do đó chất lượng CSNBTD có chuyển biến rõ rệt, nhất là trong lĩnh vực tổ chức chăm sóc và chuẩn hóa các kỹ thuật điều dưỡng. Đến nay,  các bệnh viện trên địa bàn tỉnh đã thành lập ban chỉ đạo CSNBTD và áp dụng phương thức phân công điều dưỡng viên chăm sóc người bệnh theo nhóm, thay thế cho phương pháp phân công theo công việc. 100% các bệnh viện thực hiện khoa dược đưa thuốc đến các khoa lâm sàng, có phiếu công khai thuốc và vật tư y tế tiêu hao tại giường bệnh, qua đó góp phần nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.