Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nghiệm thu kết quả thực hiện dự án

Tin theo lĩnh vực Khoa học và công nghệ  
Nghiệm thu kết quả thực hiện dự án
Vừa qua, tại Sở Khoa học Công nghệ, Hội đồng Khoa học Công nghệ chuyên ngành tỉnh vừa tổ chức hội nghị nghiệm thu kết quả thực hiện Dự án: “Xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 của Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Nam”. Dự án do Bệnh viện Đa khoa tỉnh chủ trì thực hiện. Đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng KH&CN tỉnh chủ trì hội nghị.