Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phê duyệt đề án "Thí điểm tuyển sinh trung học cơ sở trong trường THPT chuyên Biên Hòa"

Thông tin dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công Dự án đầu tư đang chuẩn bị triển khai  
Phê duyệt đề  án "Thí điểm tuyển sinh trung học cơ sở trong trường THPT chuyên Biên Hòa"

1. Tên dự án: Phê duyệt đề  án "Thí điểm tuyển sinh trung học cơ sở trong trường THPT chuyên Biên Hòa"

2. Chủ đầu tư: Sở Giáo dục

3. Mục tiêu chính: Đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh trên địa bàn tỉnh Hà Nam, đặc biệt là khu vực thành phố Phủ Lý

4. Địa điểm đầu tư:

5. Tổng mức đầu tư:

6. Thời gian thực hiện: Từ năm học 2015-2016 đến năm học 2018-2019

7. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh chi cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo và các nguồn xã hội hóa giáo dục

8. Tình trạng dự án: Chuẩn bị triển khai.

Xem chi tiết thông tin dự án