Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phê duyệt dự án mua sắm thiết bị đồ dùng, đồ chơi trang bị cho các lớp mẫu giáo 5 tuổi năm 2014

Phê duyệt dự án mua sắm thiết bị đồ dùng, đồ chơi trang bị cho các lớp mẫu giáo 5 tuổi năm 2014

1. Tên dự án: Phê duyệt dự án mua sắm thiết bị đồ dùng, đồ chơi trang bị cho các lớp mẫu giáo 5 tuổi năm 2014

2. Chủ đầu tư: Sở GD&ĐT

3. Mục tiêu chính: Trang bị đồ dùng, đồ chơi cho các lớp mẫu giáo 5 tuổi

4. Địa điểm đầu tư: tỉnh Hà Nam

5. Tổng mức đầu tư: 2.470 triệu đồng

6. Thời gian thực hiện: Năm 2014

7. Nguồn vốn đầu tư: Từ chương trình mục tiêu Quốc gia về giáo dục và đào tạo năm 2014

8. Tình trạng dự án: Đã thực hiện

Xem chi tiết thông tin dự án