Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quy định về chính sách ưu đãi, khuyến khích, đầu tư vào các khu công nghiệp tỉnh Hà Nam

Chiến lược - Quy hoạch - Kế hoạch Chiến lược, định hướng phát triển  
Quy định về chính sách ưu đãi, khuyến khích, đầu tư vào các khu công nghiệp tỉnh Hà Nam
Quyết định số 863/2003/QĐ-UB của UBND tỉnh về việc ban hành quy định về chính sách ưu đãi, khuyến khích, đầu tư vào các khu công nghiệp tỉnh Hà Nam.

 

Số/Ký hiệu

863/2003/QĐ-UB

Trích yếu nội dung

Về việc ban hành quy định về chính sách ưu đãi, khuyến khích, đầu tư vào các khu công nghiệp tỉnh Hà Nam

Chi tiết văn bản

 

Ngày ban hành

05/8/2003

Ngày có hiệu lực

05/8/2003

Hình thức văn bản

Quyết định

Lĩnh vực

 

Cơ quan ban hành

UBND tỉnh Hà Nam

Người duyệt

Đinh Văn Cương – Chủ tịch UBND tỉnh

Download

 http://hanam.gov.vn/vi-vn/kimbang/Pages/Article.aspx?ChannelId=63&articleID=530