Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quy hoạch điểm du lịch đền Bà Vũ

Quy hoạch điểm du lịch đền Bà Vũ

 

Số/Ký hiệu

1272/QĐ-UBND

Trích yếu nội dung

Phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 điểm du lịch đền Bà Vũ, xã Chân Lý, huyện Lý Nhân

Chi tiết văn bản

 

Ngày ban hành

31/10/2013

Ngày có hiệu lực

31/10/2013

Hình thức văn bản

Quyết định

Lĩnh vực

 

Cơ quan ban hành

UBND tỉnh Hà Nam

Người duyệt

Mai Tiến Dũng – Chủ tịch UBND tỉnh

Download

 http://hanam.gov.vn/vi-vn/lynhan/Pages/Article.aspx?ChannelId=91&articleID=851