Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quy hoạch chi tiết cụm TTCN làng nghề xã Kim Bình, huyện Kim Bảng

Chiến lược - Quy hoạch - Kế hoạch Quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị  
Quy hoạch chi tiết cụm TTCN làng nghề xã Kim Bình, huyện Kim Bảng
Ngày 18  tháng 4 năm 2005 UBND tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định số 627/QĐ-UB V/v phê duyệt quy hoạch chi tiết cụm TTCN làng nghề xã Kim Bình, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam

 

 

Số/Ký hiệu

627/QĐ-UB

Trích yếu nội dung

V/v phê duyệt quy hoạch chi tiết cụm TTCN làng nghề  xã Kim Bình, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam

Chi tiết văn bản

 

Ngày ban hành

18/4/ 2005

Ngày có hiệu lực

18/4/ 2005

Hình thức văn bản

Quyết định

Lĩnh vực

 

Cơ quan ban hành

UBND tỉnh Hà Nam

Người duyệt

Đinh Văn Cương

Download

 http://hanam.gov.vn/vi-vn/kimbang/Pages/Article.aspx?ChannelId=65&articleID=582