Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quy hoạch phát triển tổng thể hệ thống y tế tỉnh Hà Nam đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030

Quy hoạch phát triển tổng thể hệ thống y tế tỉnh Hà Nam đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030
Ngày 17/12/2013, UBND tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định 1480/QĐ-UBND v/v phê duyệt Đề án Sắp xếp, kiện toàn một bước mô hình tổ chức y tế tỉnh Hà Nam giai đoạn 2014-2020.

 

Số hiệu

1480/QĐ-UBND; 624/QĐ-UBND

Trích yếu nội dung

Quyết định phê duyệt Đề án Sắp xếp, kiện toàn một bước mô hình tổ chức y tế tỉnh Hà Nam giai đoạn 2014-2020;
Quyết định về việc sáp nhập Trung tâm Giám định Pháp Y tâm thần vào Bệnh viện Tâm thần trực thuộc Sở Y tế

Chi tiết văn bản

 

Ngày ban hành

17/12/2013; 25/6/2014

Ngày có hiệu lực

17/12/2013; 25/6/2014

Hình thức văn bản

Quyết định

Lĩnh vực

Y tế

Cơ quan ban hành

UBDN tỉnh Hà Nam

Người duyệt

Mai Tiến Dũng - Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam

Download

 http://hanam.gov.vn/vi-vn/syt/Pages/Article.aspx?ChannelId=25&articleID=66