Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thành phố Phủ Lý đến năm 2030

Chiến lược - Quy hoạch - Kế hoạch Chiến lược, định hướng phát triển  
Quyết định phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thành phố Phủ Lý đến năm 2030
Ngày 11/7/2012, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 927/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thành phố Phủ Lý đến năm 2030.

Phạm vi nghiên cứu mở rộng địa giới hành chính thành phố Phủ Lý dự kiến bao gồm: Địa giới thành phố Phủ Lý hiện có và các xã liền kề xung quanh thuộc địa bàn huyện Duy Tiên 03 xã (Tiên Tân, Tiên Hiệp, Tiên Hải); huyện Bình Lục 02 xã (Đinh Xá, Trịnh Xá); huyện Thanh Liêm 03 xã (Liêm Tuyền, Liêm Tiết, một phần xã Liêm Phong, một phần xã Liêm Cần, Thanh Hà, Thanh Tuyền); huyện Kim Bảng 02 xã (Kim Bình, Thanh Sơn). Tổng diện tích của khu vực lập quy hoạch: Khoảng 8.799,33 ha.

Dự báo quy mô dân thành phố Phủ Lý mở rộng đến năm 2020 là 230,5 nghìn người; dân số năm 2030 là 320,5 nghìn người.

Quy mô đất xây dựng đô thị đến năm 2020 là 2.099,4 ha, trung bình 175 m2/người; đất xây dựng đô thị đến năm 2030 là 2.900,4 ha trung bình 183 m2/ người.

Theo quy hoạch, dựa trên điều kiện địa hình tự nhiên, không gian phát triển thành phố Phủ Lý được tổ chức thành 07 khu đô thị. Khu đô thị số 01: Là khu đô thị mới, khu trung tâm hành chính chính trị mới của tỉnh, trung tâm công viên thành phố Phủ Lý, trung tâm thương mại dịch vụ hỗn hợp,thuộc địa bàn xã Lam Hạ và Phường Quang Trung (thành phố Phủ Lý), xã Tiên Tân, một phần các xã Tiên Hải, Tiên Hiệp (huyện Duy Tiên).

Khu đô thị số 02 là khu đô thị cũ và một phần mở rộng.

Khu đô thị số 03 là khu đô thị mới của thành phố Phủ Lý, khu công nghiệp phía Nam và Đông Nam của thành phố Phủ Lý.

 Khu đô thị số 04 là khu đô thị cũ phía Tây sông Đáy, một phần khu vực mở rộng đô thị và khu công nghiệp phía Tây Nam thành phố Phủ Lý.

             Khu đô thị số 05 là khu đô thị sinh thái thuộc địa bàn hành chính xã Phù Vân, thành phố Phủ Lý và xã Kim Bình, huyện Kim Bảng.

Khu đô thị số 06 bao gồm các khu trung tâm thể dục thể thao, trung tâm văn hóa, hội chợ, triển lãm; trung tâm thương mại dịch vụ đầu mối; khu công nghiệp phía Đông.

 Khu đô thị số 07 là khu trung tâm giáo dục đào tạo, khu dự trữ phát triển đô thị.

Điều chỉnh địa giới hành chính: Thành phố Phủ Lý dự kiến mở rộng bao gồm toàn bộ thành phố Phủ Lý hiện nay (12 phường, xã) và 13 xã mở rộng thuộc 04 huyện. Tổng diện tích tự nhiên thành phố Phủ Lý mở rộng là 8.799,33 ha, bao gồm: Diện tích thành phố Phủ Lý hiện nay (gồm 06 phường, 06 xã): 3.426,8 ha; diện tích mở rộng 5.372,53 ha, gồm 13 xã thuộc 04 huyện: Huyện Duy Tiên có xã Tiên Tân, xã Tiên Hiệp, xã Tiên Hải với 1.673,8 ha; huyện Bình Lục có xã Đinh Xá, xã Trịnh Xá với 1.236,54ha; huyện Thanh Liêm có xã Liêm Tuyền, xã Liêm Tiết, xã Thanh Tuyền với 1.367,73 ha; huyện Kim Bảng có xã Kim Bình (trừ 3 ha diện tích nhà máy nước và trạm bơm trục đứng Quế) và một phần xã Thanh Sơn với 1.094,46 ha./.