Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sở Kế hoạch và Đầu tư cung cấp kết quả thực hiện đấu thầu gói thầu xây dựng Dự án xây dựng Trụ sở kết hợp nhà văn hóa UBND xã Hòa Hậu, huyện Lý Nhân

Tin tức - Sự kiện Cung cấp thông tin trả lời báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước  
Sở Kế hoạch và Đầu tư cung cấp kết quả thực hiện đấu thầu gói thầu xây dựng Dự án xây dựng Trụ sở kết hợp nhà văn hóa UBND xã Hòa Hậu, huyện Lý Nhân
Tin liên quan