Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2017, triển khai phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2018

Tin theo lĩnh vực Kế hoạch, tài chính, ngân sách  
Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2017, triển khai phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2018
Sáng ngày 27/12/2017, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2017, triển khai phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2018.

Dự hội nghị có ông Nguyễn Xuân Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh; ông Nguyễn Văn Oang - Tỉnh ủy viên - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư; lãnh đạo phòng tài chính - kế hoạch các huyện, thành phố…

Các đại biểu dự hội nghị

Năm 2017, dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, sự phối hợp của các cấp, các ngành, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Sở đã tham mưu xây dựng và điều hành tốt kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; nâng cao chất lượng tham mưu thu hút, quản lý, xây dựng cơ chế, chính sách đầu tư các nguồn vốn. Công tác thẩm định dự án, thẩm định đấu thầu, cấp đăng ký kinh doanh, thẩm định hồ sơ để trình UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận đầu tư, thanh tra… được thực hiện đúng quy trình “một cửa” và “một cửa liên thông”, không ngừng nâng cao chất lượng, giảm bớt về thời gian và thủ tục hành chính. Trong năm, sở đã cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho 615 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 27% so với cùng kỳ năm 2016 với tổng vốn đăng ký trên 6.600 tỷ đồng. Tính đến nay, toàn tỉnh có 4.881 doanh nghiệp được đăng ký thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp với tổng số vốn đăng ký trên 62.500 tỷ đồng. Toàn tỉnh đã thu hút được 94 dự án đầu tư, trong đó có 18 dự án FDI. Lũy kế đến nay trên địa bàn tỉnh có 727 dự án đầu tư, trong đó có 204 dự án FDI. Cũng trong năm, sở đã thẩm định 61 kế hoạch đấu thầu trình UBND tỉnh phê duyệt. Bên cạnh đó, trong năm 2017, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã làm tốt công tác xây dựng Đảng, các đoàn thể và công tác quản lý điều hành cũng như các nhiệm vụ được UBND tỉnh giao.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung làm rõ những khó khăn, vướng mắc và các biện pháp thực hiện trong năm tới.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đông phát biểu chỉ đạo hội nghị

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đông đánh giá cao những kết quả mà Sở Kế hoạch và Đầu tư đã đạt được trong năm qua, khẳng định những kết quả đó góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế chung của tỉnh; đề nghị trong năm 2018, Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ động, phối hợp với các sở, ban, ngành, huyện, thành phố xây dựng báo cáo kết quả thực hiện giữa nhiệm kỳ về kinh tế, xã hội; tham mưu cho tỉnh các giải pháp về cải thiện môi trường đầu tư, tiếp tục rà soát, bổ sung, điều chỉnh các cơ chế, chính sách trong thu hút đầu tư, đẩy mạnh hoạt động xúc tiến đầu tư, đổi mới phương thức thu hút đầu tư; chủ động nghiên cứu, theo dõi, làm tốt công tác dự báo, nắm chắc diễn biến tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh; nâng cao chất lượng trong công tác quản lý đầu tư xây dựng, kiểm soát chặt chẽ các dự án khởi công mới, nâng cao hiệu quả công tác thẩm định dự án; chú trọng công tác vận động, quản lý nguồn vốn ODA./.