Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sở Tài nguyên và Môi trường cung cấp thông tin về vấn đề Nhà máy xử lý rác thải của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Tâm Sinh Nghĩa tại xã Duy Minh, huyện Duy Tiên gây ô nhiễm môi trường

Tin tức - Sự kiện Cung cấp thông tin trả lời báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước  
Sở Tài nguyên và Môi trường cung cấp thông tin về vấn đề Nhà máy xử lý rác thải của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Tâm Sinh Nghĩa tại xã Duy Minh, huyện Duy Tiên gây ô nhiễm môi trường
Tin liên quan